naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken Weststraat - Stand van zaken 6 juni

De Weststraat tussen het Bradericplein (Vivenkapelle) en het kruispunt met de Altenaweg is zo goed als afgewerkt. De aannemer werkt nu volop tussen de Altenaweg en Moerkerkebrug. Het kruispunten Vissersstraat en Moerkerkebrug worden nu vernieuwd. Op 29 juni* gaat de weg open voor doorgaand verkeer.

Voortgang werken

  • Riolen, huisaansluitingen, grachten, verkeersgeleiders, de rijweg en het fietspad tussen het Bradericplein en Altenaweg zijn afgewerkt.
  • Tussen de Altenaweg en de Moerkerkebrug wordt het nieuwe fietspad aangelegd en worden de opritten hersteld.
  • De kruispunten Moerkerkebrug/Sareptastraat en Vissersstraat worden heringericht. 

Volgende werken staan gepland vanaf 11 juni:

  • Vanaf 11 juni - affrezen toplaag tussen Altenaweg en Moerkerkebrug + uitbreken beton Vissersstraat voor aanwerken kruispunt
  • Vanaf 18 juni - asfalteren van Altenaweg tot Moerkerkebrug + aanleg parking op bypass tussen Vissersstraat en Weststraat.
  • Vanaf 25 juni - aanbrengen verkeersborden en wegmarkeringen
  • Voor het zomerbouwverlof zouden alle werken zijn beëindigd.

Hinder

Geen doorgaand verkeer mogelijk tot en met 29 juni*.

  • Alle verkeer tussen Vivenkapelle en Moerkerke moet omrijden.
  • Op vrijdag 29 juni wordt de straat - *als de weersomstandigheden tot dan gunstig blijven - opnieuw opengesteld. Er zal nadien nog met mobiele werven aan de bermen worden gewerkt. 
  • De bussen van De Lijn zullen vanaf 2 juli hun normale traject kunnen volgen. 

Bewoners

De opritten van de woningen tussen Altenaweg en Moerkerkebrug zijn tijdelijk opnieuw toegankelijk. Dit in afwachting van de asfaltering in de week van 18 juni. 

Huisvuilophaling

Niet elk huis kan momenteel door de huisvuilophaalwagen worden bediend. Bewoners tussen Altenaweg en Moerkerkebrug plaatsen hun huisvuil op de ophaaldagen aan de bordjes van IVBO ter hoogte van de kruispunten met de Altenaweg of Moerkerkebrug. IVBO zal het deel tussen deze twee straten voorlopig niet bedienen.
Bedankt voor uw medewerking. 

Oproep

De aannemer vraagt om bij het passeren van graafmachines of vrachtwagens eerst oogcontact te maken met de bestuurder van het werfvoertuig vooraleer het kruisen aan te vangen.

In de Weststraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Gepubliceerd op woensdag 06 juni 2018
Wegenwerken Weststraat

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina