naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Pardostraat 16

Essensys namens Dirk Van Lerberghe heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot de afbraak van de bestaande volumes, uitbreiding bestaande opslagloods en bouwen van 3 KMO units in de Pardostraat 16. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 21 juni 2018 tot en met 20 juli 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrumĀ of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 20 juni 2018