naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Damweg (naast nr. 25 rechts)

T. Vandelannoote - L. Vandenbergh hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot bouwen van een loods met noodzakelijke accommodatie i.f.v. een fruitteeltbedrijf + aanleggen verhardingen in de Damweg (naast nr. 25 rechts). De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitatie IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 27 juni 2018 tot en met 26 juli 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrum of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2018