naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Damweg 27+

Jan Vandepitte heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het herinrichten van een bestaand vergund actief landbouwbedrijf in de Damweg 27+. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitatie IIOA.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 9 oktober 2018 tot en met 7 november 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrumĀ of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op maandag 08 oktober 2018