naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Omleiding werken Weststraat opgeheven

De Weststraat, de belangrijkste verbinding tussen Vivenkapelle en Moerkerke, is heropend voor het doorgaand verkeer. Hierbij werd een nieuwe snelheidsregime ingevoerd. Stad Damme wil daarmee de verkeersveiligheid op de drukke verkeersas verhogen. Een deel van de weg is max. 50 km/u.

De Weststraat van Vivenkapelle en Moerkerke is 2,8 kilometer lang. Over het hele traject werd de riolering vernieuwd en werd een verhoogd fietspad aangelegd. Nabij Vivenkapelle wordt het fietspad van de rijbaan gescheiden door een haag. Stad Damme en TMVW-Aquario investeerden er samen 2,5 miljoen euro.

Het stadsbestuur heeft de weg aangepast in functie van de verkeersveiligheid. Over de hele afstand kunnen de fietsers nu veilig de baan op. Dat is belangrijk voor de bewoners. Het vorig fietspad zal vol putten en bood weinig bescherming. In combinatie met een versmalling van de rijweg ter hoogte van de dichtste bebouwing halverwege, willen we ongevallen vermijden.

Het nieuwe snelheidsregime houdt in dat vertrekkende uit de bebouwde kom in Vivenkapelle 70 kilometer per uur mag worden gereden. Tussen de twee verkeersgeleiders mag over een afstand van 600 meter maximum 50 kilometer worden gereden. Verder naar Moerkerke is opnieuw 70 kilometer per uur toegelaten. Ter hoogte van de wegversmallingen werden toegankelijke bushaltes ingericht.

Tijdens de werken werd het hemel- en afvalwater van alle woningen afgekoppeld. Het hemelwater wordt ter plaatse in deels vernieuwde grachten geloosd. Het afvalwater wordt gecollecteerd naar een waterzuiveringsstation. 

Om te vermijden dat de nieuwe weg in 2019 opnieuw zou moeten worden opgebroken voor de aanleg van een 150 kV-hoogspanningslijn van Elia, werden voor aanvang van de rioleringswerken onder de rijbaan tussen Wonderjaar en de Sareptastraat wachtbuizen geplaatst.

De stad dankt nu de werken zijn einde bereiken alle weggebruikers voor hun geduld en begrip tijdens de werken.

Gepubliceerd op vrijdag 13 juli 2018