naar top

Landbouwcommissie ter beschikking voor vaststelling schade aan teelten

Landbouwers die schade aan teelten vaststellen, kunnen beroep doen op de landbouwcommissie om de schade te schatten. De aanvraag moet gebeuren voor de oogst van de gewassen start.

De droogte van de afgelopen weken heeft gevolgen voor onze land- en tuinbouw. Landbouwers die schade aan hun gewassen vaststellen kunnen beroep doen op de commissie tot vaststelling van schade aan teelten, beter bekend als de schattingscommissie landbouwschade.

De officiële vaststelling van de schade is noodzakelijk voor de aangifte van uitzonderlijke beroepsverliezen. Bij een bezoek voor de oogst stelt de commissie een proces-verbaal op dat landbouwers als stavend document kunnen gebruiken in tal van dossiers zoals de aanvraag van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, opbrengstverliezen in geval van premies, ...

De stedelijke commissie besliste om schade aan maïs voor 2018 maar 1 keer vast te stellen. Aanvragen voor deze schattingen moeten een 3-tal weken voor de oogst gebeuren. Het aanvraagdocument is online beschikbaar.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 25 juli 2018
Foto maïs

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina