naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Schade aan landbouwgewassen melden voor 14 september

Landbouwers die schade aan teelten vaststellen door de droogte de voorbije maanden, kunnen beroep doen op de landbouwcommissie om de schade te schatten. De aanvraag moet gebeuren voor de oogst van de gewassen start en ten laatste op 14 september.

De droogte van de afgelopen maanden heeft gevolgen voor onze land- en tuinbouw. Landbouwers die schade aan hun gewassen vaststellen kunnen beroep doen op de commissie tot vaststelling van schade aan teelten, beter bekend als de schattingscommissie landbouwschade.

De officiële vaststelling van de schade is noodzakelijk voor de aangifte van uitzonderlijke beroepsverliezen. Bij een bezoek voor de oogst stelt de commissie een proces-verbaal op dat landbouwers als stavend document kunnen gebruiken in tal van dossiers zoals de aanvraag van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, opbrengstverliezen in geval van premies, ...

De stedelijke commissie besliste om schade aan maïs voor 2018 maar 1 keer vast te stellen. Aanvragen voor deze schattingen moeten een 3-tal weken voor de oogst gebeuren. Het aanvraagdocument is online beschikbaar.

14 september

Om het oorzakelijk verband met de droogte nog te kunnen vaststellen, besliste het Agentschap Landbouw & Visserij dat de pv's van de eerste schattingen uiterlijk op 30 september 2018 moeten zijn opgemaakt. Om alle dossiers tijdig te kunnen behandelen, roept de lokale schadecommissie alle land- en tuinbouwers actief op het grondgebied Damme op om hun schadeaangifte ten laatste op 14 september 2018 in te dienen. Voor aangiftes die na deze datum binnenkomen, kan niet gegarandeerd worden dat ze nog tijdig kunnen behandeld worden.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 05 september 2018
Foto maïs

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina