naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Hoornstraat 19

De heer Roger Lips en mevrouw Christine De Vos hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het oprichten van een vrijstaande woning met bijgebouw, verhardingen en aanhorigheden in de Hoornstraat 19. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13 augustus 2018 tot en met 11 septemberĀ 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrumĀ of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op vrijdag 10 augustus 2018