naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Krinkeldijk 1

Jacques en Jayson Strubbe hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend tot het bouwen van een landbouwloods + functiewijziging en uitbreiden woning in de Krinkeldijk 1. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Inzage

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 25 oktober 2018 tot en met 23 november 2018. De aanvraag ligt ter inzage in het administratief centrumĀ of is raadpleegbaar op het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gepubliceerd op woensdag 24 oktober 2018