naar top

Damse rentesubsidie voor energiebesparing is een succes

De stedelijke rentesubsidie op de Vlaamse energielening slaat duidelijk aan bij de Dammenaars. Ook nu nog kan je energiewerken in je woning financieren met zo’n extra voordelige lening, maar er is haast bij.

Via het Energiehuis WVI kan iedereen voordelig lenen van de Vlaamse overheid voor energiewerken in een hoofdverblijfplaats. Zowel energiebesparende maatregelen als investeringen in duurzame energieproductie komen in aanmerking. Ook voor energiewerken in een zeer energiezuinige nieuwbouwwoning (maximaal E-peil 30) is zo’n lening tot 15 000 euro mogelijk.

Gezinnen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (in het jargon ‘ de doelgroep’), kunnen renteloos lenen en de lening over 10 jaar afbetalen. Alle anderen betalen in principe 2 procent rente en betalen af in maximaal 8 jaar. Maar, het stadsbestuur past sinds vorig jaar 1 procent bij als de energiewerken gebeuren in een woning op Dams grondgebied. Dat is uniek in onze regio.

Goede resultaten

De Dammenaar heeft zijn kans gegrepen. 2017 kende een wat aarzelende start met 7 gesubsidieerde leningen. Maar dit jaar kende het Energiehuis WVI al 27 leningen toe. Vooral leningen voor zonnepanelen waren populair. 20 gezinnen kozen daarvoor. 9 gezinnen leenden om hoogrendementsglas te plaatsen, 5 gezinnen voerden isolatiewerken uit aan het dak, de muren of de vloer. Opvallend: 9 gezinnen voerden twee of drie energiemaatregelen uit. 

Het Damse stadsbestuur betaalde tot nu toe 9 305 euro rentesubsidie. De Damse rentesubsidie past helemaal in het Burgemeestersconvenant. Dat is de belofte van de stad om de uitstoot van CO2 op Dams grondgebied te verminderen. Het broeikasgas CO2 ontstaat namelijk door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het veroorzaakt de gevreesde klimaatopwarming met als direct gevolg meer heftig weer en met vertraging een stijgende zeespiegel.

Er is haast bij

Het is voor veel gezinnen nu of nooit want de Vlaamse overheid kent vanaf 2019 alleen nog energieleningen toe aan aanvragers die voldoen aan de voorwaarden om renteloos te lenen. Dien de aanvraag in voor 1 december zodat het Energiehuis WVI nog voor het einde van het jaar de lening kan toekennen.

Let op: je hebt voor de aanvraag een offerte van de uit te voeren energiewerken nodig.

Alle info op de website van WVI. Je kunt voor hulp ook terecht bij De Woonwinkel, elke dinsdag tussen 9 en 12 uur in het Administratief Centrum Moerkerke.

Vergeet niet, na uitvoering van de werkzaamheden, ook een premie voor energiebesparende maatregelen aan te vragen bij Eandis. Let op: de premie voor dakisolatie verlaagt voor eindfacturen vanaf 2019. Een overzicht van de premies 2018 en 2019 vind je hier

Nieuwe taak voor de energiehuizen

De energiehuizen worden lokale aanspreekpunten voor een breed publiek. Ze zullen instaan voor het informeren, sensibiliseren, begeleiden en het aanbieden van diensten in verband met energie.

 

 

Gepubliceerd op maandag 22 oktober 2018
laadpaal ACM

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina