Overzicht mandaten op voordracht van stad Damme

Het stadsbestuur van Damme participeert in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zo profiteert de stad van schaalvergroting bij het uitvoeren van haar takenpakket. 

Om de belangen van stad Damme te vrijwaren, duidt de gemeenteraad vertegenwoordigers en bestuurders aan. Zij vertegenwoordigen de stad in de bestuursraden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en rapporteren hierover aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 

Hieronder staat de lijst met de vertegenwoordigers van stad Damme bij de verschillende intergemeentelijke samenwerking. 

Finiwo

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Regionaal adviescomité West

Bart Desutter

/

Raad van Bestuur Subregio W4

Jean-Pierre Lamote

Inge Bisschop

/

/

(buitengewone) algemene vergadering

Rik Strubbe

Christoph De Sutter

Imewo

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Regionaal bestuurscomité West

Rik Strubbe

/

Raad van Bestuur Subregio W4

Rik Strubbe

/

(buitengewone) algemene vergadering

Bart Desutter

Jean-Pierre Lamote

Imwv

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Raad van bestuur

Jean-Pierre Lamote

/

Raad van bestuur (zonder stemrecht)

Jos Millecam

/

(buitengewone) algemene vergadering

Veerle Dossche

Bart Desutter

Interbad

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Raad van bestuur

Filiep Warlop

Kelly De Sutter

Anne-Marie Viaene

/

/

/

Lid met raadgevende stem raad van bestuur

Manu Buysse

/

(buitengewone) algemene vergadering

Joachim Coens

Caroline Debbaut

Wvi

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Regionaal comité Oostende-Brugge

Marc Mus

/

FRGE beleidsgroep

Hendrik De Corte

Filiep Warlop

(buitengewone) algemene vergadering

Jean-Pierre Lamote

Joachim Coens

IVBO

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Raad van bestuur

Jean-Pierre Lamote

/

(buitengewone) algemene vergadering

Marc Mus

Kelly De Sutter

Tmvw

Orgaan

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Algemene vergadering

Bart Desutter

Marc Mus

Frederik Noë

Filiep Warlop

Regionaal directiecomité domeindienst regio IMWV

Veerle Dossche

/

Technisch adviescomité

Hans Boone

Filiep Warlop

/

/

Kandidaat bestuurder voor de Toevoervennoten in de raad van bestuur

Inge Bisschop

/

Kandidaat bestuurder om te vertegenwoordigen in het college van commissarissen – dienst toevoer TMVW voor de Toevoeractiviteit

Frederik Noë

/

Directiecomité aanvullende diensten

Caroline Debbaut

De Lijn

Vertegenwoordiger Algemene vergaderingen: Eric Crul,

Plaatsvervanger AV: Joachim Coens

West-Vlaams woonkrediet NV

Vertegenwoordiger AV: Marc Mus

Plaatsvervangend vertegenwoordiger AV: Jean-Pierre Lamote

ERSV West-Vlaanderen vzw 

Vertegenwoordiger AV: Eric Crul

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Inge Bisschop

Ethias

Vertegenwoordiger AV: Jan Van Meirhaeghe

Plaatsvervangend vertegenwoordiger AV: Bart Desutter

Euregio Scheldemond

Vertegenwoordiger scheldemondraad: Rik Strubbe

Regionaal Landschap Houtland

Vertegenwoordiger AV: Eveline Van Quekelberghe

Tweede vertegenwoordiger AV: Filiep Walop

Vereniging voor Openbaar Groen

Vertegenwoordiger AV: Eveline Van Quekelberghe

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Filiep Warlop

VVSG 

Vertegenwoordiger AV: Bart Desutter

Plaatsvervangend vertegenwoordiger AV: Joachim Coens

Kandidaat-bestuurder: Jean-Pierre Lamote

Vivendo

Vertegenwoordiger AV: Marc Mus

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Jean-Pierre Lamote

Vertegenwoordiger in de raad van bestuur: Marc Mus

Oostkustpolder

Vertegenwoordiger AV: Bart Desutter

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Marc Mus

Scholengemeenschap De Oostkant

Vertegenwoordiger beheerscomité: Bart Desutter

Plaatsvervangend vertegenwoordiger beheerscomité: Anne-Marie Viaene

Vertegenwoordiger overlegcomité: Bart Desutter

Plaatsvervanger overlegcomité: Anne-Marie Viaene

OVSG

Vertegenwoordiger AV: Bart Desutter

Plaatsvervangend vertegenwoordiger AV: Anne-Marie Viaene

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap vzw

Eerste vertegenwoordiger: Inge Bisschop

Tweede vertegenwoordiger: Jean-Pierre Lamote

Derde vertegenwoordiger: Filiep Warlop

Vierde vertegenwoordiger: Joachim Coens

Vijfde vertegenwoordiger: Heidi Verstraete

Zesde vertegenwoordiger: Gerard De Zutter

De woonwinkel Beernem-Damme-Oostkamp-Zedelgem

Eerste stemgerechtigde vertegenwoordiger in het beheerscomité: Eric Crul

Tweede stemgerechtigde vertegenwoordiger in het beheerscomité: Marc Mus

Niet-stemgerechtigd vertegenwoordiger in het beheerscomité: Heidi Verstraete

Raakvlak

Vertegenwoordiger: Joachim Coens

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Marc Mus

Resoc Noord-West-Vlaanderen

Vertegenwoordiger: Joachim Coens

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Marc Mus

samenwerking

Openingsuren & contact

Secretarie

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 54

Deel deze pagina