Vergunning tijdelijk terras horeca

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Hoe aanvragen

Aanvragen gebeuren bij het stadsbestuur ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen.

Afhandeling

De dienst grondgebiedszaken handelt de aanvraag af.

Regelgeving

De voorwaarden en bepaling voor het privatief gebruik van de openbare weg zijn opgenomen in het Algemeen Politiereglement van Stad Damme.

Art. 1.4.1. Het terras mag niet boven een gasafsluiter of brandkraan aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is.

De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de daaronder liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen.

Tevens moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, gasmeterslokalen met de buitenlucht verbonden blijven.

Art. 1.4.2. De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. De minimum afstand tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels zal door de Burgemeester bepaald worden.

Het terras mag de zichtbaarheid van het verkeer op de rijbaan niet belemmeren.

Art. 1.4.3. De terrassen mogen slechts verwarmd worden met toestellen die de verbrande gassen in de buitenlucht uitlaten. De opening van de leidingen om de rook uit te laten zal zo geplaatst worden dat ze geen gevaar oplevert.

Art. 1.4.4. Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester, is het verboden publiciteitsborden op de openbare weg aan te brengen.

E-loket

Openingsuren & contact

Dienst Geografische informatiesystemen (GIS)

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 69

Deel deze pagina