Cultuurcoronapremie

De cultuurcoronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500 euro voor de kwetsbare kernspelers in de Vlaamse cultuursector die niet in aanmerking komen voor de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. De cultuurcoronapremie kon aangevraagd worden tot 31 augustus 2020.

Voorwaarden

Loontrekkende

Als u als werknemer of uitzendkracht in de Vlaamse cultuursector werkt, dan moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

  • U woont in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • U was in de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen één van de hieronder opgesomde paritaire comités en u bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
  • U maakt geen gebruik van de Brusselse premie voor cultuurwerkers
  • Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lagen uw bruto inkomsten lager dan 4877,16 euro. Dat is dus lager dan drie keer het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMI). Om uw totaal bruto inkomen te berekenen, telt u uw brutoloon, vervangingsinkomen en omzet als zelfstandige samen.

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden.

Zelfstandige

Als u als zelfstandige in de Vlaamse cultuursector werkt, dan moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen

U kon de cultuurcoronapremie aanvragen tot en met 31 augustus 2020.

Be­oor­de­ling

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, onderzoekt het Departement Cultuur, Jeugd en Media of u voldoet aan de voorwaarden en beslist of u recht hebt op de cultuurcoronapremie.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

  • De beslissing en de uitbetaling van de premie zullen pas na de deadline van 31 augustus gebeuren.
  • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.
  • De uitbetaling wordt gestort op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde.
  • Als achteraf blijkt dat u valse informatie hebt doorgegeven en u niet voldeed aan de voorwaarden, moet u de premie terugbetalen aan het Departement CJM.

Kostprijs

De cultuurcoronapremie is een eenmalige premie van 1.500 euro.

Deel deze pagina