Onderhoud van knotbomen / knotwilgen subsidie aanvragen

Particulieren die in Damme knotbomen / knotwilgen duurzaam snoeit en onderhoudt, kan voortaan aanspraak maken op een stedelijke toelage van 15 euro per boom met een maximum van 450 euro per aanvrager per kalenderjaar.

Voor wie

Particulieren die knotbomen zoals wilgen, populieren, elzen en eiken snoeien en onderhouden in agrarisch, natuur- of parkgebied op het grondgebied van Stad Damme. 

Voorwaarden

 • frequentie aanvraag 5-jaarlijks > minstens 5-jarige takken > eerste keer ten vroegste 5 jaar na de aanplant
 • knotten conform de richtlijnen van goed beheer > zie download
 • minstens 10 bomen tegelijk
 • subsidie kan aangevraagd worden na het knotten
 • foto’s vanuit hetzelfde perspectief/plaats aanleveren van vóór en na het knotten
 • projecten betoelaagd door een andere overheid komen niet in aanmerking
De aanvraag gebeurt uiterlijk tegen 30 juni van het jaar
 • dat volgt op het winteronderhoud
 • van hetzelfde jaar bij voorjaarsonderhoud

Opmerking: bomen waarvoor toelage bekomen werd en die door of na het knotten afsterven gedurende de voormelde 5 jaar dienen in het eerstvolgende plantseizoen door een nieuwe aanplant vervangen te worden.

Afhandeling

 • Na ontvangst van het aanvraagformulier gebeurt de vaststelling door de gemeentelijke diensten, in afstemming met het Regionaal Landschap Houtland, of deze werken conform het subsidiereglement gebeurd zijn.
  Is de uitvoering gebrekkig, onvolledig of afwijkend van het aanvraagdossier, dan kan de voorgestelde toelage bij collegebeslissing worden verminderd, uitgesteld of geweigerd.

 • Alle aanvragen worden gebundeld en jaarlijks in het eerstvolgende college van burgemeester en schepenen na 30 juni voorgelegd ter goedkeuring.

 • De toelagen worden in chronologische orde van aanvraag toegekend en uitbetaald zolang er budget volgens het goedgekeurde meerjarenplan beschikbaar is.

Meer info

Knotbomen zijn beeldbepalend in het landelijke gebied van Damme. Ze oefenen een grote aantrekkingskracht uit op zachte recreanten zoals fietsers en wandelaars. Meermaals verschijnen ze op prachtige panoramafoto’s. De bomen zorgen ook voor de biodiversiteit en het bevorderen van het bijenbestand. Het stadsbestuur ijvert daarom voor hun behoud.

Heeft u waardevolle knotbomen met achterstallig onderhoud, maar heeft u de tijd noch het materiaal om te knotten, doe dan beroep op het Regionaal Landschap Houtland. Zij brengen u in contact met een knotter. Die knot de bomen in ruil voor het brandhout. Hiervoor moeten de takken een omtrek hebben van ongeveer 40 centimeter.

info gratis knotten van bomen

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina