Asbest - Huis-aan-huisophaling

Wat 

 • asbestgolfplaten 
 • asbestcementleien 

Lees de algemene info asbest voor u aan de slag gaat.

U kan hechtgebonden asbest aan huis laten ophalen in plaat-, kuubzak(ken) of een container met containerzak. Neem hiervoor goed onderstaande werkwijze en algemene voorwaarden door en wees tijdig met het inplannen van uw afspraak bij de milieudienst. Onze ophaler brengt het asbestafval rechtstreeks naar een erkende verwerker. 

 • Per adres geldt een begrenzing van 1500 m² dakoppervlakte. 
 • De prijs is laag dankzij de tijdelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid.  

Kostprijs 

 

maximaal
aantal 

inhoud  afmetingen 

plaatzak 
30 euro/ stuk

vanaf 2de plaatzak
20 euro/stuk

30 m² > +/- 400 kg
+/- 13 golfplaten 

Mos of andere begroeiing kunnen ervoor zorgen dat er minder platen in passen

3,10m x 1,10m x 0,30m 

kuubzak 
30 euro/stuk

vanaf 2de kuubzak
20 euro/stuk 

+/- 40 m² 
asbestleien of dergelijke 
0,90m x 0,90m x 1,10m 
container met containerzak 
170 euro/container 
vanaf 180 m² > +/- 2.400 kg
max. 1500 m² 
6,25m x 2,20m x 1,50m

15 m³ 

Werkwijze

 • Bekijk en bereken welke optie u best gebruikt
  Hou rekening met de toegelaten materialen per optie
  • Plaatzak: hechtgebonden asbest-golfplaten 
  • Kuubzak: ander hechtgebonden asbesthoudend materiaal, bv. leien, bloembakken, schouwbuizen…
  • Container met containerzak: hechtgebonden asbestplaten en ander hechtgebonden asbesthoudend materiaal zie definitie van asbest zoals vermeld in het KB van 16/03/2006.
 • Maak een werkplanning op
  Lees aandachtig onderstaande algemene voorwaarden en hou rekening met de timing per punt.
 • Inschrijvingsformulier indienen

  download inschrijvingsformulier

  Bezorg het inschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend terug via milieu@damme.be samen met volgende bijlagen:
   • foto van het af te breken oppervlak
   • plannetje toegang voor levering en/of ophaling zak(ken) en/of container(s)
    Opgelet! Lees aandachtig punt 1 onder de algemene voorwaarden betreffende vlotte toegang.
 • Online afspraak maken met de milieudienst
  maak online afspraak
  De milieudienst neemt contact op met u indien er opmerkingen zijn.

 • Afspraak met milieudienst aan loket dienst Omgeving
  • U ontvangt gratis 2 sets beschermingsmiddelen.
   Een set beschermingsmiddelen (PBM) bestaat uit een stofmasker type P3, een wegwerpoveral en -handschoenen.
  • U ontvangt een handleiding huis-aan-huisophaling ASBEST.
  • U ontvangt de plaat- en/of kuubzak(ken) en/of u bepaalt samen met de milieudienst het tijdstip van de plaatsing van de container(s).
  • U betaalt de plaat- en/of kuubzak(ken) en/of container(s) aan het Snelloket.
 • Aanvraag inname openbaar domein

  Lees aandachtig punt 1 onder de rubriek algemene voorwaarden betreffende vlotte toegang voor levering en/of ophaling van de zak(ken) en/of container(s).

  Plaatst u de zak(ken) en/of container(s) op de openbare weg of op het voetpad? Vraag dan zelf tijdig de nodige vergunning en eventuele signalisatie inname openbaar domein aan.

  Hou rekening met de timing aanvraag inname openbaar domein voor de opmaak van de planning van de werken.

  Info aanvraag inname openbaar domein

 • Plaatsing zak(ken) en/of container(s) volgens opgegeven plan bij het inschrijvingsformulier.
 • Vul de zak(ken) en/of container met containerzak volgens de ontvangen handleiding.

 • Aanvraag ophaling zak(ken) en/of container(s)
  Bel minstens 3 werkdagen voor ophaling naar 050 83 10 20 of mail naar planning.oostkamp@vanheede.com.
  Opgelet een container wordt maximum 5 werkdagen verhuurd.

Algemene voorwaarden

 1. De aanvrager voorziet een vlotte toegang tot de plaat- en/of kuubzak(ken) en/of container.
   • De ophaler rijdt voor levering en/of plaatsing niet op privaat terrein dat niet verhard is.
   • De aanvrager moet er zich van verzekeren dat de ondergrond waarop moet worden gemanoeuvreerd stevig genoeg en makkelijk toegankelijk is voor de ophaling van de gevulde zakken en/of plaatsing en ophaling van de (gevulde) container.
    Opgelet als de zakken gevuld zijn, kan je ze niet meer manueel verplaatsen. Hier moet er voldoende ruimte rond en in de hoogte (5 m) vrij zijn voor de ophaling door een kraanwagen.
   • Is de aanvrager aangewezen op de openbare weg of op het voetpad om de zak(ken) of container te zetten? Vraag dan zelf tijdig de nodige vergunning inname openbaar domein aan via damme.be >> Verhuis- en (ver)bouwactiviteiten.
    • Bij de levering van de container moet deze vereiste vergunning voor inname openbaar domein worden voorgelegd aan de chauffeur voor de container wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt de container niet geplaatst.
    • De signalisatie voor plaat- en/of kuubzakken vraagt je zelf aan via het aanvraagformulier inname openbaar domein. De containersignalisatie wordt meegeleverd samen met de container.


 2. De aanvrager is verantwoordelijk voor het correct vullen en het volledig sluiten van de plaat-, kuubzak(ken) en container met containerzak volgens de procedure vermeld in de handleiding.
  • Wat is goed dichtgemaakt? Goed dicht geknoopt, niet gescheurd en geen uitstekende delen er op of er naast. Dit is van groot belang voor je eigen veiligheid en die van onze ophalers.
  • De aanvrager blijft eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud van de plaat-, kuubzak(ken) en container tot deze wordt goedgekeurd door de asbestophaler. Het is verboden ander (bouw)afval mee te geven in de zak(ken) en container(s).
  • Indien de chauffeur bij de ophaling onregelmatigheden vaststelt in functie van de veiligheid, verpakking of inhoud zal een non-conformiteit worden opgesteld en wordt een boete aangerekend aan de aanvrager. In dit geval worden de zakken en/of container(s) ook niet meegenomen.
  • Een definitieve controle op onregelmatigheden van de inhoud van de zak(ken) en/of container(s) gebeurt op de stortplaats op basis van de definitie beschreven in de Codex welzijn op het werk - boek VI - titel 3 Asbest. Ook dan kan er nog een boete worden aangerekend.
 3. De plaat- en kuubzak(ken), container(s) en de eventuele toebehoren die ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van de ophaler Vanheede.
  • De aanvrager dient er als een goede huisvader zorg voor te dragen en blijft persoonlijk verantwoordelijk voor iedere beschadiging of vervreemding. Het is niet toegelaten de zakken, container(s) en/of toebehoren:

   • aan te passen of er veranderingen op aan te brengen;

   • aan derden ter beschikking te stellen en/of onderverhuur;

   • door een andere firma te laten gebruiken en/of ledigen.

 4. De aanvrager wordt geacht kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden.
  • Voldoet men niet aan bovenstaande voorwaarde en moet er een nieuwe aanbieding worden ingepland? Dan worden de kosten aangerekend aan de aanvrager voor het transport van de mislukte aanbieding. De aanvrager dient in dat geval zelf een nieuwe afspraak voor plaatsing of ophaling te maken.

 5. De ophaler Vanheede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden ten gevolge van de plaatsing en ophaling van de zakken en/of container.
  • In geval van betwisting geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank in Kortrijk. Het Belgisch recht is van toepassing.

E-loket

 • Afval - Asbest - huis-aan-huis-ophaling - inschrijvingsformulier

  Document (pdf)
Asbestplaten

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina