WK2021 - Veel gestelde vragen / FAQ

Wie organiseert het WK?

De organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen 2021 UCI Road World Championships 2021 ligt in handen van de vzw WK 2021, een samenwerking tussen Golazo & Flanders Classics. Beiden hebben tonnen ervaring in het organiseren van (wieler)wedstrijden en samen vormen zij het lokale organisatiecomité Flanders 2021, dat samenwerkt met de Vlaamse Overheid en met gaststeden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven en met de WK-dorpen waaronder Damme. Voor meer informatie kan je terecht op www.flanders2021.com of mailen naar info@flanders2021.com.

Waar in Damme kan ik terecht om het WK-wielrennen te volgen?

De horeca langs het parcours zijn een uitgelezen plek om het sportieve gebeuren te volgen. Op de parking Damme-Zuid in Damme-centrum wordt een fandorp gebouwd waar de tijdritten op groot scherm worden vertoond. Uiteraard is iedereen vrij om waar dan ook langs het parcours plaats te nemen.

Mobiliteit

Zal ik als Dammenaar mobiliteitshinder ondervinden?

Het WK is een wielerwedstrijd voor professionele renners met uitgebreide veiligheidsvoorschriften. Een dergelijke organisatie brengt onvermijdelijk met zich mee dat wegen en kruispunten moeten worden afgesloten. De kern van het evenement bevindt zich tussen Knokke-Heist en Brugge. In Damme zijn vooral de woonkernen Damme-centrum en Oostkerke gevat. Maar ook in Knokke-Heist en Brugge zal er hinder zijn. Verplaats u bij voorkeur met de fiets. Wie met de wagen door de zone van het parcours moet, gebruikt het best de A11 omdat veel lokale verbindingswegen in Dudzele, Westkapelle, Oostkerke en Damme-centrum worden afgesloten. Meer info

De woonkernen Sijsele, Moerkerke, Den Hoorn, Lapscheure, Hoeke en Vivenkapelle bevinden zich niet op het parcours. Het kruispunt Sifon blijft open voor wie van Moerkerke naar Oostkerke of Hoeke wil en omgekeerd.

 • Damme-centrum is altijd bereikbaar via de Oude-Sluissedijk en Vivensteenweg
 • Oostkerke-centrum is altijd bereikbaar via de Damse Vaart en Monnikeredestraat

Mobiliteit in de buurgemeenten:

Wanneer worden er wegen afgesloten?

Het parcours op het grondgebied Damme blijft open tot ongeveer 2 uur voor elke wedstrijd. Let wel, soms vinden meerdere wedstrijden en trainingen op verschillende parcours plaats op dezelfde dag. 

Algemeen beschouwd kan op het grondgebied Damme hinder worden verwacht op volgende momenten:

 • Zaterdag 18 september 2021 van 7 tot 11.30 uur
  • Tussen 11 en 13 uur wordt het verkeer nog enkele keren opgehouden voor o.a. de passage van het jongerenpeloton voor de officiële opening.
 • Zondag 19 september 2021 van 9 tot 17.30 uur
 • Maandag 20 september 2021 van 8.30 tot 17.30 uur
 • Dinsdag 21 september 2021 van 8.30 tot 17.30 uur
 • Woensdag 22 september 2021 van 12.15 tot 17.15 uur

Het is belangrijk om met deze uren rekening te houden voor woon-werk/school-verkeer. Tref tijdig de nodige schikkingen. Houd rekening met een tijdelijk gewijzigde dienstverlening van De Lijn. 

Volgende straten bevinden zich op minstens 1 van de parcours: 

 • Westkapellesteenweg
 • Koolkerkesteenweg
 • Leopoldsvaart-Noord
 • Knoksebaan
 • Dudezelesteenweg
 • Dammesteenweg
 • Damse Vaart-Zuid

Damme-centrum wordt voor en tijdens de wedstrijden afgesloten voor autoverkeer.

 • Rode zone: vanaf 2 uur voor tot na de wedstrijd - kaartje
 • Oranje zone: van 1 uur voor tot na de wedstrijd - kaartje

Kan ik fietsen langs het parcours of het met de fiets kruisen?

Voor de veiligheid van de renners en de weggebruikers wordt het parcours afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers. We voorzien enkele bewaakte oversteekplaatsen. Stippel een route uit die het parcours niet of zo weinig mogelijk kruist. 

Oversteekplaatsen op Dams grondgebied.

 • Koolkerkesteenweg/Eienbroekstraat
 • Dudzelesteenweg/Rondsaartstraat
 • Damse Vaart-Zuid nabij de parking Damme-Zuid (Fandorp)
 • Dammesteenweg/Pompestraat

Kan ik mijn huis/terrein verlaten tijdens de wedstrijden?

Niet met de wagen of de fiets, wel altijd te voet. 

Het parcours van elke wedstrijd wordt 2 uur voor de wedstrijd (of de training) afgesloten voor alle verkeer, dus ook fietsers. Voetgangers moeten de voetpaden of bermen gebruiken en mogen in geen geval voor de nadarhekken wandelen. Het parcours oversteken kan enkel te voet (eventueel met de fiets aan de hand) op vooraf bepaalde en bewaakte oversteekplaatsen. Bewoners langs het parcours en bewoners van wegen die door het parcours worden ingesloten, moeten hun wagen uiterlijk 2 uur voor de wedstrijd buiten de wedstrijdzone plaatsen. 

De ingesloten wegen zijn: 

 • Ten Doelestraat
 • Krakeelbomgaard
 • Stropuitstraat
 • Heernisstraat
 • Heitegemstraat
 • Braambeierhoekstraat
 • Schipdonkvaart-West
 • Rondsaartstraat
 • Pereboomstraat
 • Amelinsbrugstraat
 • Vriezeganzenstraat
 • Mikhemstraat
 • Pompestraat
 • Versevaartdijk
 • Schipdonkvaart-Zuid
 • Romboutswervedijk
 • Damse Vaart-West

We raden aan om zoveel als mogelijk de fiets te gebruiken voor verplaatsingen. 

De inwoners van Damme-centrum kunnen altijd met hun wagen weg rijden uit het centrum. Inrijden is vanaf 1 of 2 uur voor de wedstrijd niet meer mogelijk. Zie plan voor rode en oranje zone.

Waar geldt er parkeerverbod?

Er geldt van 2 uur voor elke wedstrijd of training tot na de wedstrijden of trainingen parkeerverbod op volgende plaatsen:

 • alle straten en wegen van het parcours;
 • Speystraat tussen de Damse Vaart-Zuid en de Kerkstraat
 • Speystraat tussen de Kerkstraat en de Ketelstraat
 • Slekstraat tussen Kerkstraat en Ketelstraat
 • Damse Vaart-Zuid tussen de Kerkstraat en de Slekstraat

Kan ik een vergoeding krijgen omdat mijn woning of onderneming tijdelijk niet bereikbaar is?

Er zijn geen vergoedingen voorzien. 

Hulpverlening

Is er doorgang voor ziekenwagen en brandweer?

De hulpdiensten zullen zich organiseren zodat ze ondanks de verkeersbeperkingen toch vlot op elke plaats kunnen komen voor medische of andere dringende hulpverlening. Bij brand of levensgevaar: Bel 112!

Niet-dringend ziekenvervoer kan niet door op het afgesloten parcours. 

Hoe kan ik het ziekenhuis AZ Zeno bereiken tijdens het WK?

De Natiënlaan wordt vanaf het station Knokke tot aan de Balkonrotonde gedurende meerdere uren afgesloten. Hierdoor is AZ Zeno op deze dagen enkel bereikbaar via een omleiding, en voor de invalswegen enkel via de A11 - afrit 19 Heist.  Op de invalswegen zal de gemeente Knokke-Heist extra bebording plaatsen om de wegomleiding naar AZ Zeno aan te duiden.

De hulpdiensten zullen het ziekenhuis bij spoed wél eenvoudiger kunnen bereiken via doorsteekpunten. Bij dringende oproep wordt de politie verwittigd voor een eventuele escorte van en naar het ziekenhuis. De spoeddienst blijft ook bereikbaar voor wie zelf komt, al is het dan wel via de wegomleiding. Daarom roepen we op om op de wedstrijddagen niet zelf te rijden, maar steeds de hulpdiensten te bellen bij dringende medische nood.

Meer info

Kan de thuisverpleging langskomen?

Het parcours is afgesloten vanaf 2 uur voor een wedstrijd tot erna. De thuisverpleging zal zich moeten aanpassen als hun patiënten op het parcours wonen. Alle woningen blijven te voet bereikbaar. De aanbieders van thuisverpleging kunnen met de stad contact opnemen om afspraken te maken voor een vlotte bereikbaarheid patiënten die tijdens de afsluituren levensnoodzakelijk hulp moeten krijgen.

Dienstverlening

Is er GFT-ophaling op woensdag 22 september?

De ophaalbeurt voor GFT op woensdag 22 september 2021 gaat door behalve voor de inwoners van de Damse Vaart-Zuid tussen Dammebrug en het grondgebied Brugge. Daar komt IVBO het GFT op vrijdag 24 september 2021 ophalen. 

Is bevoorrading mogelijk of kunnen pakjes worden geleverd tijdens de wedstrijden?

Neen, uiterlijk 2 uur voor elke wedstrijd en training wordt het parcours afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers. Pakjes, maaltijden en andere goederen leveren kan dan niet. Breng u leveranciers hiervan op de hoogte. 

In Damme-centrum geldt een uitzondering. Daar zijn leveringen mogelijk tot 1 uur voor de wedstrijd. Dit geldt niet voor de rode zone (tussen de Pottenbakkersstraat/Burgstraat en de Damse Vaart). 

Zal de lijnbus zijn normaal traject volgen?

De dienstverlening van De Lijn zal tijdelijk wijzigen. Meer info op www.delijn.be

Mogen taxi's op het parcours?

Het wedstrijdparcours is van 2 uur voor elke wedstrijd afgesloten voor alle verkeer, ook taxi's. Zij moeten dezelfde routes volgen als het andere autoverkeer.

Worden kranten en brieven verdeeld op de wedstrijddagen?

Bpost treft de nodige voorbereidingen om zoals altijd iedereen 's morgens de krant te bezorgen. De verdeling van de briefwisseling kan hinder ondervinden. 

Landbouw

Wat als ik de veearts nodig heb?

Indien je dringend je veearts nodig hebt, bel hem op. De overkoepelende organisatie van dierenartsen (VeDa) en de veeartsenassociaties in de regio zijn verwittigd. De veearts zal in overleg met de landbouwer beslissen of een dringende komst noodzakelijk is. De politie en de veeartsen hebben afspraken gemaakt om de veearts toch met zijn wagen ter plaatse te krijgen ondanks de afgesloten wegen. De veearts kent de procedure. Uiteraard geldt deze afspraak enkel voor ingrepen die niet kunnen worden uitgesteld tot na de wedstrijd. 

Kan ik van mijn hoeve naar mij akkers of weiden?

Dat kan niet per auto of landbouwvoertuig van 2 uur voor de wedstrijden en trainingen tot erna. Akkers en weiden zijn wel te voet bereikbaar. 

Kan de melk worden opgehaald?

Milcobel is op de hoogte van het WK en treft de nodige schikkingen om tijdig de melk op te halen buiten de wedstrijduren. Ook Campina is gecontacteerd. Verwittig ook zelf uw melkafnemer. 

Kan er worden geoogst tijdens de wedstrijden?

Er is geen verkeer mogelijk op het parcours van 2 uur voor de wedstrijden en trainingen tot erna. Op de akkers zijn activiteiten toegelaten als deze niet hinderlijk zijn voor de wedstrijd.
Let wel, de geoogste gewassen kunnen niet via het parcours worden weggebracht tijdens de wedstrijduren. Dit moet wachten tot de wegen weer zijn vrijgegeven. Maak hiervoor tijdig afspraken met uw loonwerker(s). 

Kan Rendac langskomen?

Rendac is op de hoogte van het WK en zal zijn ophalingen organiseren buiten de wedstrijduren. 

Kan de voerderleverancier langskomen?

Alle leveringen dienen te gebeuren buiten de wedstrijduren. De koepel van veevoederbedrijven werd op de hoogte gebracht. Maak vooraf afspraken met u eigen leverancier om buiten de wedstrijduren langs te komen. 

Buurgemeenten

Waar vind ik info over het WK in de andere gemeenten?

Een vraag die hier nog niet werd beantwoord?

Heb je een specifieke vraag die hier nog niet werd beantwoord? Stuur een e-mail naar communicatie@damme.be of bel 050 28 87 50.

Logo WK Dorp Damme

Openingsuren & contact

Communicatie & dienstverlening

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 50

Deel deze pagina