Aanvragen signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heeft u een signalisatievergunning nodig. De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsen.

Werfsignalisatie waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone.

Voor wie

Iedereen die

  • werken uitvoert op het openbaar domein
  • werken laat uitvoeren op het openbaar domein
  • een deel van het openbaar domein inneemt

Voorbeelden:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels….
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Hoe aanvragen

Uw aanvraag gebeurt schriftelijk bij de lokale politie tenminste:

  • 5 werkdagen op voorhand voor een ingebruikname van minder dan 7 dagen;
  • 21 werkdagen op voorhand voor een ingebruikname van meer dan 7 dagen.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een (signalisatie)plan of schets waarop de inname aangeduid staat.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

Afhandeling

De politie zal de vergunning bezorgen.

In de vergunning zal staan dat de aanvrager de buurtbewoners bij voorkeur minimum 48 uur voor de aanvang van de werken moet informeren. We vragen om een kopie van het bericht aan de buurtbewoners te bezorgen aan de stedelijke communicatiedienst via communicatie@damme.be.

Verkeerssignalisatie bij inname openbaar domein

Openingsuren & contact

Politie - Directie mobiliteit - vergunningen

Tel.
050 61 96 40
F
050 61 96 49

Deel deze pagina