Federale Ombudsdienst

De federale Ombudsdienst is een onafhankelijke en onpartijdige instelling die klachten onderzoekt over de werking en het optreden van federale administratieve overheden.

Hij behandelt dus geen klachten over gemeentelijke of provinciale diensten, noch over regionale of gemeenschapsinstellingen en evenmin over hoven en rechtbanken. Hij bemiddelt dus ook niet in privé-geschillen.

Is je klacht gegrond, dan zoekt hij een oplossing voor je probleem en kijkt na of de overheid behoorlijk handelde. Hij tracht de administratie ervan te overtuigen om er een mouw te passen en een herhaling ervan te voorkomen. Met je klacht kan je dus bijdragen tot een betere dienstverlening van de federale administratie.

Er zijn twee federale ombudsmannen. Zij maken geen deel uit van de federale administratie. Zo kunnen ze uw klachten op onpartijdige wijze onderzoeken. Zij zijn niet gebonden door instructies van andere overheden en benoemen zelf het personeel dat hen bijstaat in de uitvoering van hun ambt.

Meer info

 Kijk voor meer informatie op www.federaalombudsman.be. Daar vind je ook hoe je een klacht kunt indienen.

Openingsuren & contact

Federale ombudsdienst

adres
Leuvenseweg 481000 Brussel
Tel.
0800 999 62
F
02 289 27 28

Deel deze pagina