Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Hoe aanvragen

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Kostprijs

 In Damme kost de afgifte van een Europees rijbewijs (bankkaartmodel): 25 euro

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • pasfoto indien niet gelijkend aan de identiteitskaart
  • Voorlopig rijbewijs en de reeds behaalde rijbewijzen
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Na twee niet geslaagde praktische examens : getuigschrift van onderricht
Voorbeeld Europees rijbewijs

Openingsuren & contact

Loket Bevolking

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 34

Deel deze pagina