Infoblad

Elke eerste vrijdag van de maand valt bij iedereen in Damme het 'stedelijk informatieblad' in de bus. Het infoblad bevat naast nuttige informatie zoals openbare onderzoeken, beslissingen van het stadsbestuur, vacatures, enz. ook uit-tips.

Ontvangt u het informatieblad niet op de eerste vrijdag van de maand (bij wettelijke feestdagen kan de datum verschillen), informeer dan de communicatiedienst.

U kunt de vorige edities van het infoblad hier ook downloaden.

E-loket