Nationaliteitskeuze

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Die wet kan steeds geraadpleegd worden op het internet (in het Nederlands en in het Frans).

Voorwaarden

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden : enkel voor staatlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen:

- Art.12bis§1 1° : in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte

- Art.12bis§1 2° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, maatschappelijke integratie en economische participatie

- Art.12bis§1 3° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg of ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie

- Art.12bis§1 4° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd

- Art.12bis§1 5° : laatste 10 jaar in wettelijk verblijf in België, kennis van de Nederlandse taal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor een kind beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Kostprijs

150 euro

Dit bedrag moet u betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen.

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

- wet van 4/12/2012 (Belgisch Staatsblad van 4/12/2012)

- wet van 27/12/2012 (Belgisch Staatsblad van 31/12/2012)

Wat meebrengen

Breng bij een eerste bezoek aan de dienst burgerzaken uw verblijfskaart mee.

U krijgt van de medewerker burgerzaken een lijst van documenten die je nog moet binnenbrengen en alle nuttige informatie.

Meer info

De procedure van nationaliteitsverklaring duurt ongeveer 6 à 7 maanden. U bent pas Belg vanaf de datum van inschrijving van de verklaring van nationaliteit in de registers van de burgerlijke stand.

E-loket

  • Afspraak maken (diensten burgerzaken of omgeving)

    Formulier

Openingsuren & contact

Loket Burgerlijke stand

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 46

Deel deze pagina