Budget en jaarrekening

Het budget (voorheen begroting) is een overzicht van de in- en uitgaven die het stadsbestuur raamt voor een bepaald kalenderjaar. Het budget wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeenteraad kan het budget in de loop van het jaar aanpassen naar eventuele nieuwe noden en wensen.

De jaarrekening is de definitieve weergave van inkomsten en uitgaven van de stad tijdens een kalenderjaar.