Pensioen als uit de echt gescheiden persoon

Wanneer u uit de echt gescheiden bent, heeft u eventueel recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot. Het wordt berekend op basis van de loopbaan als werknemer van uw ex-partner. U kunt dit pensioen cumuleren met uw eigen rustpensioen.

Voorwaarden

 U kunt aanspraak maken op dit pensioen als:

  • u niet hertrouwd bent. Deze voorwaarde is ook vervuld indien het nieuwe huwelijk is ontbonden door overlijden of echtscheiding;
  • u 65 jaar bent, of als uw persoonlijke loopbaan voldoet om met vervroegd pensioen te gaan;
  • u niet ontzet bent uit de ouderlijke macht;
  • u niet veroordeeld bent om uw echtgeno(o)t(e) naar het leven te hebben gestaan.

 

Afhandeling

Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen. Voor de jaren gedurende de huwelijksperiode wordt het pensioen berekend op basis van de loopbaan van de ex-echtgenoot, alsof u zelf die activiteit had uitgeoefend. Het pensioen geeft ook recht op vakantiegeld.

De kalenderjaren met perioden waarvoor u zelf een persoonlijk rustpensioen ontvangt in een andere Belgische of buitenlandse pensioenregeling worden niet in aanmerking genomen, tenzij u voor die perioden verzaakt aan uw persoonlijk rustpensioen.

Meer info

U vindt meer informatie over de voorwaarden en de berekening van uw pensioen als uit de echt gescheiden persoon op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Openingsuren & contact

Dienst Sociale zaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 52

Deel deze pagina