Subsidie kadervorming - Damse jeugdverenigingen

De bedoeling van deze subsidie is jongeren te stimuleren om kadervorming te volgen en zo een kwaliteitsverbetering van het jeugdwerk te bekomen.

Het ondertekende aanvraagformulier samen met bijlage(n) moet uiterlijk 30 september op Jeugddienst Damme zijn ingediend.

Afgiftepunten t.a.v. Jeugddienst Damme:

  • per post
  • per e-mail jeugddienst@damme.be
  • brievenbus Gemeentehuis Sijsele - Dorpsstraat 122 in Sijsele
  • brievenbus Administratief Centrum - Vissersstraat 2a in Moerkerke