Subsidie basis en werking

De bedoeling van deze subsidie is de erkende Damse jeugd- en jongerenbewegingen financieel te ondersteunen voor hun jaarwerking op basis van de gegevens over hun leden, leiding en activiteiten van het voorbije werkjaar.

Het ondertekende aanvraagformulier samen met bijlage(n) moet uiterlijk 30 september op Jeugddienst Damme zijn ingediend.

Afgiftepunten t.a.v. Jeugddienst Damme:

  • per post
  • per e-mail jeugddienst@damme.be
  • brievenbus Gemeentehuis Sijsele - Dorpsstraat 122 in Sijsele
  • brievenbus Administratief Centrum - Vissersstraat 2a in Moerkerke