Landbouwraad

De Landbouwraad adviseert de stad over het stedelijke landbouwbeleid. Zij beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de landbouw in Damme.

De landbouwraad kan op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging initiatieven ontplooien in het kader van haar informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking.

De raad vergadert minstens twee keer per jaar. 

De samenstelling is vastgelegd in de statuten. Een afsprakennota met het stadsbestuur zorgt dat de landbouwraad zijn bevoegdheden kan uitoefenen in overeenstemming met zijn statuten.

Samenstelling

De Landbouwraad bestaat uit inwoners van Damme die:

  • een landbouw-gerelateerde activiteit uitoefenen en die een uitgesproken interesse in het landbouwbeleid van de stad hebben
  • lid zijn van een organisatie die regelmatig landbouw-gerelateerde activiteiten in Damme organiseert.

Dit is de huidige samenstelling.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van de Landbouwraad dan kunt u steeds uw kandidatuur stellen.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina