Seniorenadviesraad

De stedelijke adviesraad voor senioren is een officieel adviesorgaan van de stad en heeft als doel het bevorderen van een integraal seniorenbeleid naar +55-jarigen in de stad. 
Ze doet dit onder meer door:

  • adviezen uit te brengen over alles wat te maken heeft met senioren en met samenwerking in bejaardenwerk en -zorg. 
  • activiteiten voor senioren te coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties. 
  • onderzoek te verrichten, documentatie en informatie te verzamelen over het leven en de behoeften van senioren. 
  • initiatieven te nemen in de vorm van animatie, activiteiten of andere initiatieven die het welzijn van senioren bevorderen. 
  • deel te nemen aan overleg met andere raden voor seniorenbeleid.

Samenstelling

De raad bestaat uit afgevaardigden van de seniorenverenigingen uit Damme aangevuld met deskundigen. 

Lid worden

Als je lid wenst te worden van de seniorenraad kan je altijd je kandidatuur indienen. 

Activiteiten

Meer info over de activiteiten.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina