Burgemeesterbesluiten

De burgemeester heeft eigen bevoegdheden waarover hij autonoom kan beslissen. 

Klik hier voor de gepubliceerde reglementen, verordeningen, beleidsdocumenten, …