Politieraad

De politieraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de politiezone. De raad is samengesteld uit 13 gemeenteraadsleden uit Knokke-Heist en 4 uit Damme. Daarnaast zetelen de burgemeesters van beide gemeenten van ambtswege in de politieraad.

De politieraad vergadert minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij. De secretaris stelt het verslag op van de vergadering. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van persoonsgebonden materies.

De politieraad beheert de goederen en inkomsten van de lokale politie en bepaalt ook de personeelsformatie van het korps. De gemeenteraden van Damme en Knokke-Heist blijven wel bevoegd voor het opstellen van politiereglementen.

Politiecollege

De politieraad kan bepaalde bevoegdheden afstaan aan het politiecollege. Dit gebeurt onder andere voor de aankoop van materiaal zodat niet telkens een politieraad moet worden afgewacht om de voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen.

Agenda en beslissingen

Van elke zitting van de politieraad wordt een agenda, een besluitennota met een beknopt overzicht van de genomen beslissingen en notulen opgemaakt. Deze documenten vindt u op de site van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Wie de integrale beslissingen wil inzien, kan dat in het politiecentrum. 

 

Openingsuren & contact

Tel.
050 61 96 19
F
050 61 95 00

Deel deze pagina