College van burgemeester & schepenen / Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daaronder valt onder meer de dagelijkse werking van het stadsbestuur.

Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, federale staat). 

Het college is collegiaal verantwoordelijk. Dit betekent dat er in het college gezamenlijk beslissingen worden genomen.