College van burgemeester & schepenen / Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daaronder valt onder meer de dagelijkse werking van het stadsbestuur.

Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, federale staat). 

Het college is collegiaal verantwoordelijk. Dit betekent dat er in het college gezamenlijk beslissingen worden genomen.

Vergaderingen

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks. De vergaderingen zijn niet publiek toegankelijk.

Klik hier voor de gepubliceerde reglementen, verordeningen, beleidsdocumenten, …

Inzage

U kan inzage krijgen in de besluiten die een lokaal bestuur neemt. 
Meer informatie over openbaarheid van bestuur kan u vinden op:
www.damme.be/openbaarheidvanbestuur

Klacht

U kan een klacht indienen tegen de werking van een lokaal bestuur. 
Meer informatie kan u vinden op: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer