Milieuraad

De Milieuraad bespreekt voorstellen tot verbetering, behoud en herstel van het leefmilieu, de natuur en het landschap van de stad en adviseert de stad over het stedelijk milieu- en natuurbeleid.

Samenstelling

De Milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende Damse groeperingen, instellingen en belangengroepen. De raad wordt om de zes jaar opnieuw samengesteld.

Alle inwoners van Damme kunnen stemgerechtigd lid van de Milieuraad zijn, met uitzondering van de gemeenteraadsleden.

Deskundige personen kunnen zich kandidaat stellen om gecoöpteerd te worden als niet-stemgerechtigd lid.

huidige samenstelling

Vergaderingen

De Milieuraad komt maximaal viermaal per jaar samen. U kunt de data opvragen bij de voorzitter of bij de Milieudienst. Is er een vergadering gepland dan vind u deze terug onder activiteiten.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van de Milieuraad kunt u steeds contact opnemen met de voorzitter.

Deel deze pagina