naar top

Nieuw: een nog voordeliger Mijn Energielening dankzij een bonus van de stad

Als gezinnen met een laag inkomen een Mijn VerbouwLening afsluiten, hoeven ze dankzij een bonus van de stad Damme een deel van de lening niet terug te betalen.

De energiecrisis leidde ( met een piek in 2022) tot ongezien hoge gas- stookolie- en elektriciteitsprijzen.

De goedkoopste energie is deze die je niet verbruikt (bijvoorbeeld door je huis te isoleren) en de energie die je zelf produceert (bijvoorbeeld door zonnepanelen op je dak te leggen). Heb je niet genoeg spaargeld voor de investeringen in isolatie of zonnepanelen? Daarvoor heeft Vlaanderen de voordelige Mijn VerbouwLening in het leven geroepen. Onze stad kent een bonus toe waardoor eigenaar-bewoners met een laag inkomen een deel van de lening niet terug hoeven te betalen.

Drie inkomenscategorieën

Mijn VerbouwPremie onderscheidt drie categorieën bij de eigenaar-bewoners: de laagste inkomens, de middelste inkomens en de hoogste inkomens.

Met een voordelige Mijn VerbouwLening kunnen eigenaar-bewoners van de laagste en middelste inkomenscategorie alle werkzaamheden financieren die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie. Een Mijn VerbouwLening kan ook voor de installatie van zonnepanelen. Voor nieuwe zonnepanelen is er vanaf 2024 geen premie meer.

Een bonus van de stad

Je kan sinds 1 september 2022 een Mijn VerbouwLening aanvragen. Daarvoor heb je minstens één offerte nodig. Het Energiehuis WVI zal je aanvraag behandelen.

De Damse gemeenteraad besliste op 22 december 2022 een financiële bonus te geven op Mijn VerbouwLeningen die het Energiehuis WVI toekent aan de eigenaar-bewoners van de laagste inkomenscategorie. De woning moet uiteraard een adres in Damme hebben. Het is de bedoeling dat gezinnen met een laag inkomen makkelijker hun woning kunnen renoveren.

De bonus bedraagt 2,5 procent op het leningsbedrag. Het Energiehuis WVI gebruikt de bonus om het bedrag van de aflossingen van de lening te doen dalen.

Bijvoorbeeld: je laat meerdere werkzaamheden uitvoeren en vraagt op basis van offertes bij het Energiehuis WVI een Mijn VerbouwLening aan van 20 000 euro. Je betaalt later ook daadwerkelijk facturen voor dit bedrag.

De bonus van de stad bedraagt 2,5 procent van 20 000 = 500 euro. Blijft af te betalen: 19 500 euro.

Het Energiehuis WVI of jijzelf vraagt na ontvangst van de factuur/facturen de Mijn VerbouwPremie aan. De premie wordt in mindering gebracht van het af te betalen bedrag. De maximale Mijn VerbouwPremie in de categorie van de laagste inkomens voor premieaanvragen in 2024 bedraagt 50 procent, dit is dus in het voorbeeld 10 000 euro. In dat geval daalt het af te betalen leningsbedrag tot 9 500 euro.

Afspraken over de looptijd van de lening maak je met het Energiehuis. Het maximum is 25 jaar.

Wie behoort tot de laagste inkomenscategorie?

De inkomensgrenzen voor de laagste inkomenscategorie voor aanvragen door eigenaar-bewoners in 2024 zijn;

 • Alleenstaande: jaarlijks inkomen ten hoogste 40 860 euro
 • Alleenstaande en 1 persoon ten laste: jaarlijkse inkomen ten hoogste 57 190 euro. Per extra persoon ten laste: + 4 170 euro
 • Koppel: jaarlijks inkomen ten hoogste 57 190 euro. Per persoon ten laste: + 4 170 euro.

Er wordt gekeken naar het inkomen vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks in januari aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

Meer informatie over de inkomensberekening vind je hier.

Voor welke werkzaamheden?

De laagste inkomens kunnen een Mijn VerbouwLening krijgen voor werken in één of meerdere van volgende categorieën:

 • Dak: isolatie en renovatie.
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie.
 • Vloer: isolatie en renovatie.
 • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk.
 • Hernieuwbare energieproductie: zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler.
 • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap.
 • Elektriciteit en sanitair.
 • Gascondensatieketel (let wel: geen meer Mijn VerbouwPremie meer vanaf eind oktober 2023 maar wel nog Mijn VerbouwLening).

Deze lijst is bijna dezelfde voor de middelste inkomens. Zij kregen alleen geen Mijn VerbouwLening voor een gascondensatieketel.

We merken ook op dat binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair niet noodzakelijk door een aannemer moeten worden uitgevoerd.

Drie redenen om jouw renovatie niet uit te stellen

 1. Je hebt voordeel bij een eindfactuur in 2024. Het premiepercentage van 50 procent geldt namelijk alleen als je de Mijn Verbouwpremie aanvraagt voor 1 januari 2025. Voor premieaanvragen vanaf 2025 vermindert de premie tot 35 procent van de factuur.
 2. Je kan een Mijn VerbouwLening tot maximaal 60 000 euro krijgen vanaf 1 september 2022 tot eind 2026. Daarna worden nieuwe leningen beperkt tot maximaal 15 000 euro.
 3. De stad geeft een bonus als je de Mijn Verbouwlening aanvraagt voor 1 januari 2027. Maar een vroegere einddatum is niet uitgesloten, bijvoorbeeld als het beschikbare budget op is. 

Wil je nog meer weten? Kijk dan op www.mijnverbouwlening.be

(Dit artikel is laatst aangepast op 24 februari 2024)

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022
energieverlies

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina