naar top

Waarom willen we afscheid nemen van auto's met een verbrandingsmotor?

We zien minder auto’s met een verbrandingsmotor en meer elektrische auto’s in het straatbeeld. Is dat een goede zaak?

Auto’s met een klassieke verbrandingsmotor rijden op benzine, diesel of soms op gas. Dat zijn fossiele brandstoffen. Daar moeten we dringend afscheid van nemen want ze zijn slecht voor het klimaat en voor onze gezondheid. We zijn ook te afhankelijk van onzekere leveringen en wisselvallige prijzen.

Een terechte vraag is of we brandstofslurpende auto’s moeten vervangen door elektrische. Het zou ongetwijfeld een goede zaak zijn dat het gebruik van de fiets, van deelauto’s en van het openbaar vervoer een deel van het autoverkeer vervangt. Maar dat zal nooit volstaan om op tijd de klimaatdoelstellingen te halen.

Het autogebruik is diepgeworteld in het gedrag van bijna iedereen. Dat zal morgen niet plots helemaal anders zijn. Daarom zijn elektrische auto’s wel (een deel van) de oplossing.

Het afscheid van fossiele brandstoffen is noodzakelijk voor het klimaat

In de tienjarige periode van 2013 tot 2022 was het wereldwijd al 1,14 graden warmer dan in de tweede helft van de negentiende eeuw. In Ukkel zelfs +2,7 graden: land warmt sneller op dan zee en oceaan. In 2023 vielen alle hitterecords bij bosjes om.

De klimaatopwarming hebben we aan onszelf te danken: broeikasgassen van verbrande steenkool, olie en gas hangen als een deken rond onze wereldbol, een deken waaronder we het warmer en warmer krijgen…

De opwarming leidt tot extreme weersomstandigheden. Niet alleen hittegolven maar ook droogtes en overstromingen. Niet alleen wij mensen, maar ook veel planten en dieren krijgen het daardoor moeilijker.

Om de opwarming zoveel mogelijk te beperken, moet de uitstoot van extra broeikasgassen meteen, snel en drastisch naar beneden. Zelfs als dat gebeurt, is het deken niet weg. Die hangt nog eeuwen rond onze wereldbol.

De totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Europa is al jaren - weliswaar te langzaam - aan het dalen. Maar in de transportsector is de uitstoot sinds 1990 nog gestegen. Die trend buigen we alleen om als we afzien van auto’s die rijden op fossiele energie.

Auto’s een beetje zuiniger maken helpt niet meer. Om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging ruim onder 2 graden Celsius te houden (zoals in 2015 afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs) moeten we ten laatste tegen 2050 helemaal af van auto’s die op diesel, benzine of gas rijden. Dat is veel dichterbij dan je denkt. Eigenlijk moet de uitstoot van broeikasgassen al tegen 2030 fors dalen zodat we het nog beschikbare ‘koolstofbudget’ niet overschrijden. Maar elke nieuwe auto met verbrandingsmotor is goed voor misschien nog 20 jaar uitstoot van het broeikasgas CO2. Voor het klimaat maakt het namelijk niet uit of die auto later als tweedehands eventueel in het buitenland rijdt.

We mogen uiteraard niet uit het oog verliezen dat een elektrische auto vooral beter voor het klimaat is als hij rijdt op stroom uit koolstofarme bronnen. Daarom moet de stroomvoorziening duurzamer worden. Goed nieuws: het Europese emissiehandelssysteem garandeert dat onze stroom elk jaar minder koolstofintensief wordt. De elektriciteitsproducenten en de zware industrie mogen alleen CO2 uitstoten waarvoor ze rechten hebben. Elk jaar brengt Europa een aantal uitstootrechten op de markt. De elektriciteitsproducenten en de bedrijven uit de zware industrie kunnen de uitstootrechten met elkaar verhandelen. De prijs volgt het spel van vraag en aanbod. Europa zorgt ervoor dat het aantal beschikbare uitstootrechten elk jaar vermindert. Het is dus logisch dat de prijs van de uitstootrechten geleidelijk verder zal stijgen. Hoeveel? Genoeg opdat de uitstoot in Europa tegen 2030 met 62 procent zal dalen in vergelijking met 2005.

Maar je hoeft niet af te wachten tot alle stroom uit je stopcontact of je laadpaal ‘groen’ wordt. Elektrische auto’s zijn zo zuinig dat je maar enkele eigen zonnepanelen nodig hebt om jaarlijks 10 000 kilometer met eigen groene stroom te rijden. Rijden op eigen zonnestroom is ook het beste voor je portemonnee.

Het afscheid van fossiele brandstoffen is goed voor onze gezondheid

Minder fossiele auto’s betekent minder broeikasgassen in de atmosfeer. Maar ook dat we minder schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijn stof inademen. Elektrische auto’s hebben geen uitlaat waar schadelijke stoffen uit komen. Maar neem ook eens vaker de fiets. Meer beweging is trouwens goed voor onze gezondheid

Een elektrische motor is bijna onhoorbaar. Dat is goed, verkeerslawaai is een onderschat probleem. Het veroorzaakt slaapproblemen en concentratiestoornissen. Lawaai kan leiden tot stress, verhoogde bloeddruk en cardiovasculaire aandoeningen. Elektrische auto’s zijn vooral stiller in de stads- en dorpskernen, waar de snelheid laag is. Bij hoge snelheden veroorzaken de banden wel lawaai.

Het afscheid van fossiele brandstoffen is goed voor onze energiezekerheid

Olie importeren we vooral van buiten Europa. Elektriciteit uit zon, wind en waterkracht kunnen we zelf produceren. Zo worden we voor onze bevoorrading minder afhankelijk van anderen.

Voor je overstapt naar elektrisch autorijden

Er is nu een ruime keuze elektrische auto’s. Die zijn zuinig, stoten geen schadelijke stoffen uit en kunnen rijden op koolstofvrije energie, dus zonder uitstoot van broeikasgassen.

Andere voordelen van elektrisch rijden: stil, gemakkelijk, comfortabel en onderhoudsarm.

Voor wie maar af en toe een auto nodig heeft, verschijnen er vanaf juni 2024 veel meer elektrische deelauto’s in onze stad.

Wil je zelf een nieuwe of tweedehands auto aanschaffen? Waarom zou je dan nog kiezen voor een wagen die de volgende 20 jaar gegarandeerd vele duizenden liters benzine of diesel verbrandt? Akkoord, bij de aankoop kost een elektrische wagen meer, maar ermee rijden kost veel minder, zeker als je thuis je batterij kan opladen. Bovendien geeft de Vlaamse overheid  in 2024 een duwtje in de rug met een nieuwe premie voor de aankoop van een nieuwe of tweedehandse elektrische auto tot 40.000 euro. De premie zorgt ervoor dat je de hogere aankoopprijs vlugger goedmaakt met de lagere gebruikskosten.

Gepubliceerd op zaterdag 03 februari 2024
schets thuisladen

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina