naar top

Verkiezingen: veelgestelde vragen

De verkiezingen komen dichterbij. Daarom beantwoorden we graag nog enkele vragen die je mogelijks hebt omtrent de organisatie van de verkiezingen en het eigenlijke stemmen.

Waarvoor gaan we stemmen?

Op zondag 9 juni vallen er enkele verkiezingen samen. We stemmen die dag voor de Vlaamse (regionale), federale, en Europese parlementen. De lokale verkiezingen vinden pas plaats in oktober. Voor de verkiezingen van 9 juni is er opkomstplicht.

Wanneer moet ik stemmen?

De Damse stembureaus zijn open tussen 8 en 14 uur. Op je oproepingsbrief staat ook een voorkeursuur. Dat zorgt ervoor dat de stembusgang voor iedereen vlot kan verlopen. Je stemt in ofwel het Sportpark van Moerkerke of de Gemeentelijke Turnzaal in Sijsele.

Hoe moet ik stemmen?

Je gaat naar het stembureau met je identiteitskaart en je oproepingsbrief. Stem je voor iemand anders via volmacht? Dan breng je ook het volmachtformulier mee. In het stembureau krijg je een stembiljet met de verschillende lijsten. Per partij die opkomt voor deze verkiezingen zie je een lijst namen. Je kan dan kiezen om het bolletje bovenaan de lijst te kleuren als je akkoord bent met de volledige kandidatenlijst, of je kan binnen één lijst meerdere, of alle, kandidaten kiezen. Je kan geen twee kandidaten uit verschillende lijsten kiezen. Je stemt steeds maar voor één partij per stembiljet.

Moeten of mogen 16- en 17-jarigen stemmen voor de Europese Verkiezingen?

Moeten. In ons magazine van april schreven we dat dit niet verplicht was, maar net voordat dat magazine in de bus viel besloot het Grondwettelijk Hof dat een onderscheid tussen stemplicht en stemrecht voor bepaalde doelgroepen onwettig was. Daarom worden 16- en 17-jarigen nu toch opgeroepen om verplicht te stemmen voor de Europese Verkiezingen.

Ik ben mijn oproepingsbrief kwijt, wat nu?

Je kan een kopie van je oproepingsbrief aanvragen in het Administratief Centrum. Dit kan ook nog op de dag van de verkiezingen.

Ik kan niet gaan stemmen op de verkiezingsdag, wat nu?

Als je onmogelijk kan gaan stemmen, kan je een volmacht geven aan iemand anders.

Kan of lukt dit ook niet? Dan moet je de reden hiervoor bezorgen aan de vrederechter van kanton Brugge. Die zal zich hierover uitspreken.

Dat kan op één van de drie manieren:

  • Je mailt de documenten naar de vrederechter via vred.brugge@just.fgov.be
  • Je deponeert de documenten in een box aan het onthaal in de rechtbank van Brugge, Kazernevest 3.
  • Je geeft de documenten af bij de gemeente, die ze dan bezorgt aan het vredegerecht. Je doet dit in het Administratief Centrum, Vissersstraat 2A.
Gepubliceerd op woensdag 05 juni 2024