FAQ noodopvangcentrum en Wijk van de Toekomst

Antwoorden over het noodopvangcentrum en de bewoners

Voor wie is het opvangcentrum bedoeld?

Voor verzoekers om internationale bescherming die een aanvraagprocedure lopende hebben in België. Hierna noemen wij ze asielzoekers.

Wanneer kwamen de eerste asielzoekers aan?

De eerste asielzoekers kwamen aan op maandag 6 april 2020. 

Hoelang zal het centrum blijven?

Het centrum is tijdelijk. Het Rode Kruis, Fedasil, WVI en Stad Damme hebben een overeenkomst dat het centrum eind 2023 moet verlaten zijn. De afbouw start vanaf juli 2023. 

Hoelang verblijft een asielzoeker in het centrum?

Zie brochure traject asielzoeker.

Wat krijgt de asielzoeker in het centrum?

De bewoners ontvangen de meest elementaire zorgen. Het zijn, wat het Rode Kruis noemt de 4B’s: bed, bad, brood, begeleiding en veiligheid. Het Rode Kruis verleent er meer concreet eerste hulp bij medische problemen, een beperkt aanbod aan activiteiten en een antwoord op diverse vragen, o.a. in het kader van de asielprocedure.

Zie ook brochure traject asielzoekers.

Wat is de herkomst van de asielzoekers?

De meest voorkomende landen van herkomst zijn op dit moment Syrië, Afghanistan, Palestina, Irak, El Salvador, Eritrea, Turkije, Guinee, Somalië en Iran.

Mogen de asielzoekers het centrum verlaten?

De kazerne is een open centrum. De bewoners mogen het centrum in en uit tussen 6 en 24 uur. Van 24 tot 6 uur is het centrum gesloten.

Welke regels gelden in het centrum?

Het Rode Kruis vraagt van de bewoners van het centrum een duidelijk engagement: zo worden zij mee ingeschakeld om het centrum te onderhouden en is er ook een huishoudelijk reglement dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt.

Is er een gezondheidsrisico?

Asielzoekers worden bij hun registratie in Brussel medisch gescreend. Alle maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden strikt opgevolgd.

Alle asielzoekers worden gescreend op tbc en zij krijgen ook de vaccinaties die door de medisch verantwoordelijken van Fedasil noodzakelijk worden geacht. De kinderen krijgen inentingen volgens de Belgische vaccinatiekalender. 

Mogen de asielzoekers bezoek ontvangen?

Ja, maar enkel in de gemeenschappelijke ruimten van het centrum.

Mogen de asielzoekers die in het opvangcentrum verblijven werken?

Zie brochure traject asielzoeker.

Ontvangen de asielzoekers een uitkering?

Zie brochure traject asielzoeker.

Welke talen spreken de asielzoekers?

De bewoners spreken de taal van hun herkomstland. De herkomstlanden zijn op dit moment zeer divers. Daarnaast spreken een aantal asielzoekers een tweede taal zoals Engels, Frans of Duits. Daar dit is niet voor iedereen zo.

Waar zullen de kinderen naar school gaan?

De kinderen volgen onderwijs in de scholen in de omgeving. 

Wordt er gecontroleerd wie ons land binnenkomt? Hoeveel procent krijgt een positief advies?

In 2019 vroegen 27.742 personen asiel aan. Hiervan kreeg 36,9% een positieve beslissing. Asielzoekers die een negatieve beslissing krijgen, worden afhankelijk van de beslissing toegewezen aan een Dublinplaats (een land in Europa waar ze eerder asiel aanvroegen) of een open terugkeerplaats. Voor alle verzoekers tot internationale bescherming wordt er bij aanmelding een check gedaan met de algemeen nationale gegevensbank en wordt er nagekeken of de persoon Europees of internationaal geseind staat. 

Zoekt het Rode Kruis personeel voor het

Meer info op de website van het Rode Kruis.

Contactgegevens noodopvangcentrum

Antwoorden over de Wijk van de Toekomst

Wie is eigenaar van de kazerne

De voormalige kazerne is sinds eind 2022 eigendom van Stad Damme en de intercommunale WVI. 

Is de hele kazerne ingenomen door het asielcentrum?

Neen, slechts enkele gebouwen van de kazerne zijn in gebruik door het tijdelijk opvangcentrum.
Op een deel van het terrein is een evenementenzone ingericht. 

Zijn de plannen voor de Wijk van de Toekomst opgeborgen?

Neen, het opvangcentrum is maar tijdelijk. Naast het opvangcentrum dat maar een deel van de kazerne inneemt, starten WVI en Stad Damme met de realisatie van de Wijk van de Toekomst. De plannen voor de realisatie van de nieuwe wijk komen dus niet in het gedrang en worden niet vertraagd door het opvangcentrum. Momenteel bereiden WVI en Stad Damme een oproep voor in het kader van een publiek-private-samenwerking. 

Meer over het projectconcept: Wijk van de Toekomst / Kwartier 51

Luchtbeeld kazerne Sijsele

Deel deze pagina