GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, of kortweg de GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau.

De belangrijkste taken van een GECORO zijn:

  • Advies verlenen bij de opmaak of bij de herziening van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).
  • Advies verlenen bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen + bundelen en coördineren van adviezen, bezwaren en opmerkingen bij een openbaar onderzoek van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
  • Advies verlenen bij planologische attesten.
  • Advies uitbrengen over een ontwerp van gemeentelijke verordeningen.

Daarnaast kan de GECORO ook advies geven, bemerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 

Samenstelling

De GECORO is samengesteld uit deskundige leden en leden uit diverse maatschappelijke geledingen. Zij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in en begaan met de ruimtelijke ordening in Damme.

Dit is de huidige samenstelling

Vergaderingen

De GECORO komt tweemaal per jaar samen. U kunt de data opvragen bij de voorzitter of bij de dienst Omgeving.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van de GECORO kunt u steeds contact opnemen met de voorzitter.

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina