Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, of kortweg de gecoro, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau.

De belangrijkste taken van een gecoro zijn:

 • Advies verlenen bij de opmaak of bij de herziening van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).
 • Advies verlenen bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen + bundelen en coördineren van adviezen, bezwaren en opmerkingen bij een openbaar onderzoek van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Advies verlenen bij planologische attesten.
 • Advies uitbrengen over een ontwerp van gemeentelijke verordeningen.

Daarnaast kan de gecoro ook advies geven, bemerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden m.b.t. de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 

Samenstelling gecoro

Deskundige leden

 • Voorzitter: Alain De Pré
 • Patrick Meire
  • Plaatsvervanger: Dinska Amery
 • Koen Willem
  • Plaatsvervanger: Lieven Holvoet
 • Niels Dabaut
  • Plaatsvervanger: Yves Deceuninck
 • Caroline Terryn
  • Plaatsvervanger: Luc Henneco
 • Els Keppler
  • Plaatsvervanger: Vanessa Regelbrugge
 • Caroline Vangampelaere
  • Plaatsvervanger: Pierre Bisschop
 • Tiny Claeys
  • Plaatsvervanger: Rose-Anne Vandenbussche

Vanwege de maatschappelijke geledingen

maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen

 • Ewout Zwaenepoel
  • Plaatsvervanger: Evie Vereecke 

maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers en zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers

 • Heidi Lameire
  • Plaatsvervanger: Yves Lameire

maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers

 • Georges De Leyn
  • Plaatsvervanger: Stefaan Cocquyt

maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers

 • Patrick Verstraete
  • Plaatsvervanger: André Berton

Secretaris

 • Kim Versteghe (gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar)
 

Openingsuren & contact

Dienst Grondgebiedszaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina