Psycho-sociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH)

Een brand, overstroming, zwaar verkeersongeval, een gaslek, ... Iedereen kan er jammer genoeg mee geconfronteerd worden! Om noodsituaties, die altijd gepaard gaat met chaos, snel en adequaat het hoofd te kunnen bieden beschikken Damme en Knokke-Heist sinds 2014 over een psychosociaal hulpverleningsnetwerk, ook kortweg PSH genoemd. Dit netwerk bestaat uit vrijwilligers die opgeroepen worden indien zich een calamiteit of ramp voordoet en waarbij ook niet-gewonde slachtoffers worden opgevangen in een onthaalcentrum.

In een onthaalcentrum wordt hulp en informatie geboden aan slachtoffers en hun verwanten.

Deze netwerkorganisatie maakt deel uit van de gemeentelijke rampenplanning en kan in uitzonderlijke gevallen verstrekt worden door dienst DSI (Dringende Sociale Interventie) van het Rode Kruis-Vlaanderen.

Lokaal werkzaam

Het werkingsgebied van dit PSH-netwerk valt samen met het grondgebied van politiezone Damme/Knokke-Heist. Op basis van het solidariteitsprincipe bieden wij dus ook hulp wanneer een lokaal PSH-team extra steun nodig heeft.

Opdrachten

De eerste opdracht van het PSH is bij rampsituaties, grootschalige incidenten ('critical incidents'), evacuaties, etc. in te staan voor de psychosociale opvang van de slachtoffers en hun verwanten. De hulpverleners van het PSH kunnen daartoe uitgestuurd worden naar een onthaalcentrum voor slachtoffers (niet-gewonden) en leveren bijstand aan de ziekenhuizen voor de psychosociale opvang van slachtoffers en verwanten ter plaatse. Gelijktijdig staat het PSH in voor de organisatie van een informatiecentrum: de registratie van alle slachtoffers op de verschillende locaties waar zij zich bevinden, met het oog op het opmaken van lijsten zodat duidelijkheid kan gecreëerd worden wie zich waar bevindt.

Activering

Bij een activering van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP) worden de PSH-vrijwilligers opgeroepen (waar zij ook kunnen gecontacteerd worden: thuis, op het werk, via gsm, ..) via de BIN-foon van de lokale politie. Het rendez-vous punt zal meestal de plaats zijn waar het onthaalcentrum wordt opgericht.

Een interventie gebeurt onder leiding van een of meerdere PSH coördinatoren. Deze coördinatoren zijn hulpverleners van het PSH die een aanvullende opleiding hebben genoten om de groep van opgeroepen medewerkers te sturen en de samenwerking te organiseren met andere actoren op het terrein (politie, brandweer, medische hulpverlening). In zijn werking kan het PSH beroep doen op een aantal logistieke medewerkers. Zij staan in voor allerlei ondersteunende taken (iemand vervoeren, goederen ophalen, administratieve ondersteuning, bemannen van de in- en uitgang in een onthaalcentrum, ..).

Organisatie & samenstelling

De PSH-stuurgroep bestaat uit de groep coördinatoren werkzaam binnen het Sociaal Huis, de dienst noodplanning van de gemeenten en de dienst Jeugd-, Gezin- en slachtofferzorg van de politie. Zij komen periodiek samen en voorzien in de praktische sturing van de organisatie.

Operationeel wordt het PSH-netwerk aangevuld met 60 vrijwilligers en de sporttoezichters werkzaam bij beide besturen.

Jaarlijks wordt een terugkomsessie georganiseerd voor alle PSH-vrijwilligers bestaande uit een infosessie en een praktische oefening.

Logo PSH-netwerk

Openingsuren & contact

Noodplanning

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30

Deel deze pagina