Retributiereglement omgeving - omgevingsvergunningsaanvraag

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt bij Stad Damme moet hiervoor een retributie betalen. 

De retributie voor een omgevingsvergunningsaanvraag is verschuldigd zodra een dossier volledig en ontvankelijk is verklaard. De retributie heeft betrekking tot het verwerken van een dossier, niet op het verdere verloop. Nooit of te nimmer dient de betaling van de retributie te leiden tot een positief advies of de aflevering van een vergunning. Dientengevolge zijn de retributies verschuldigd, ongeacht het al dan niet verkrijgen van een vergunning.

Het verstrekken van informatie aan de burger, per telefoon, e-mail of na afspraak aan het loket, is gratis. 

Bedrag

U vindt de verschillende tarieven in het reglement. 

Meer info

Het reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 juni 2022 en werd op onze website gepubliceerd op 24 juni 2022.

Het retributiereglement treedt in werking vanaf 1 augustus 2022.

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina