Toelating voor het uitdelen flyers op markten/evenementen/openbare plaatsen

Om flyers uit te delen op straat, op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen hebt u een toelating nodig. U kunt uw vraag schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen.


Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan heeft u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Deel deze pagina