Charter 'Geestig Gezond Sporten'

Op naar een inclusief sportaanbod voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden!

Geestig gezond sporten wil sportclubs en de bredere samenleving informeren en oproepen bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Door sportclubs te ondersteunen en praktische handvatten aan te reiken streven we naar een sportlandschap waar iedereen kan deelnemen ongeacht achtergrond of psychische bagage.

Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden hebben net als hun leeftijdsgenoten het recht te bewegen en plezier te maken binnen het bestaande sportaanbod.

Het charter "Ook wij sporten geestig gezond" werd ontworpen om deze kwetsbare groep kansen te geven en hen zonder oordeel welkom te heten in de sportclub.

Door als sportclubs, federatie, organisatie of als individu het charter te onderschrijven doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische problemen in onze samenleving.

https://www.parantee-psylos.be/geestig-gezond-sporten 

Openingsuren & contact

Beleven - Sport & Jeugd

Tel.
050 28 84 40

Deel deze pagina