Te koop: bouwgrond in Sijsele

In opdracht van Stad Damme realiseerde WVI de nieuwe verkaveling Spermalie in Sijsele met ruimte voor vrijstaande woningen, koppelwoningen en rijwoningen. Er zijn nog kavels te koop.

De kavels liggen aan de Poortstraat in het gebied tussen de Stationsstraat, Rozendalestraat en Spermalieweg. Er zijn al veel nieuwe huizen bewoond, andere zijn nog in aanbouw.

Er zijn nog kavels te koop voor de bouw van een te koppelen woning en voor de bouw van een rijwoning. De kopers bouwen met een architect en aannemer of bouwfirma naar keuze.  De koper verbindt er zich toe om op de grond een woning te bouwen en die binnen de vijf jaar na aankoop van de grond te bewonen

Het is niet de bedoeling om de percelen te verkopen als een belegging. Daarom verkoopt Stad Damme alleen aan natuurlijke personen (niet aan firma’s). De oppervlakte van de kavels varieert tussen 322 en 358 m². De prijzen liggen tussen € 86.000 en € 91.000.

Kopers mogen een eigendom (woning, appartement, bouwgrond) bezitten in volle eigendom of blote eigendom maar moeten deze verkopen binnen 5 jaar na de aankoop van een kavel in de verkaveling Spermalie. Deze voorwaarde is echter niet van toepassing op een eigendom in onverdeeldheid verkregen uit een nalatenschap.

Extra energiezuinige woning

De stad Damme moedigt de kopers aan om een extra energiezuinige woning te bouwen en zorgt ervoor dat de bouw van een woning betaalbaar wordt.

De bouw van een extra energiezuinige woning vergt een extra investering. Maar de bouwer kan deze investering terugverdienen met:

  • de premie van € 5.000 die de stad geeft voor de bouw van een extra energiezuinige woning;
  • de besparing door de lagere energiekosten.

Informatie

De gronden zijn eigendom van de stad Damme en WVI staat in voor de praktische afhandeling van de verkoop. 

Voor informatie over deze verkaveling, de verkoopsvoorwaarden en een beknopte gids over energiezuinig én betaalbaar bouwen kunt u terecht bij de dienst verkoop van WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek, 050 36 71 56, wonen@wvi.be.

Vragen

Komen alleen Dammenaars een kavel kopen?

Nee, iedereen kan zich kandidaat stellen.

Bouwers krijgen een bonus (premie) van de stad voor extra energiezuinig bouwen. Wat betekent “extra energiezuinig”?

Voor bouwaanvragen vanaf 2021 betekent extra energiezuinig: een woning met een maximaal E-peil 10. Ter vergelijking: maximaal E30 is verplicht voor alle nieuwbouwwoningen in Vlaanderen vanaf 2021.

Kan men een woning extra energiezuinig bouwen zonder te hoge kosten?

De bouwer kiest zelf hoe hij een extra energiezuinige woning bouwt. De kostprijs hangt af van de keuzes die de bouwer maakt. De stad legt geen extra laag schilpeil (S-peil) op. Men kan het extra lage E-peil bijvoorbeeld bereiken met extra isolatie, met meer zonnepanelen op het dak en/of door te verwarmen met een warmtepomp. Stad Damme heeft een brochure opgesteld die de koper informeert over de mogelijkheden en aandachtspunten. U kunt bij WVI deze gids over energiezuinig en betaalbaar bouwen vragen. 

Hoe zeker is de bouwer dat hij de premie van 5 000 euro van de stad echt zal krijgen als zijn woning aan de voorwaarden voldoet?

De toekenning van de premie én de voorwaarden die daartoe moeten vervuld zijn, maakt deel uit van de verkoopovereenkomst die de koper en de stad Damme sluiten. De stad Damme kan na de verkoop haar verplichting om de premie te betalen niet verbreken of intrekken.

Energie- en andere premies zijn doorgaans bestemd voor iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is hier niet het geval. De premie voor extra energiezuinig bouwen is een contractuele verplichting die de stad Damme alleen aangaat bij de verkoop van kavels bouwgrond in de tweede fase van de verkaveling Spermalie.

Luchtfoto met aanduiding van de plaats van de bouwgrond in Sijsele

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina