Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

 

Voorwaarden

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten. Andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen

Erkend vluchteling of staatloos

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij uw gemeentebestuur indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud). Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij uw gemeentebestuur te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Aan de hand van een vragenlijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kunt u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden en welke documenten u moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet:

 • stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met het onderwerp: 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'
 • of stuurt u een brief naar:

  FOD Buitenlandse Zaken
  Directie Reis- en identiteitsdocumenten
  dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving
  Karmelietenstraat 15
  1000 Brussel)

In de e-mail of op de brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam en voornamen
 • uw geboorteplaats
 • uw nationaliteit
 • een kopie van uw verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) in te dienen.

Kostprijs

De kostprijs van het paspoort varieert, afhankelijk van het type paspoort en de gemeentetaksen.

De prijzen in Damme bedragen :

 • volwassenen : 71 euro
 • minderjarigen : 41 euro
 • spoedprocedure volwassenen : 240 euro
 • spoedprocedure¬†minderjarigen : 210 euro
 • superdringende procedure volwassenen (enkel voor vluchteling en Staatlozen) aanvraag in gemeente en afhalen loket Brussel : 300 euro
 • superdringende procedure minderjarigen (enkel voor vluchteling en Staatlozen) aanvraag in gemeente en afhalen loket Brussel : 270 euro
 • superdringende procedure volwassenen (enkel voor vluchteling en Staatlozen) aanvraag loket Brussel : 340 euro
 • superdringende procedure minderjarigen (enkel voor vluchteling en Staatlozen) aanvraag loket Brussel : 320 euro

Wat meebrengen

Erkend vluchteling of staatloos

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Openingsuren & contact

Loket Vreemdelingen

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 31

Deel deze pagina