Beheersplan beschermd stadsgezicht Damme-centrum

In Damme-centrum staan enkele belangrijke middeleeuwse gebouwen. Denk aan het stadhuis, de kerk en de oudste gebouwen van het Sint-Janshospitaal. Het zijn belangrijke beschermde monumenten. Maar wist u ook dat de hele kern van Damme beschermd is als stadsgezicht?

Het stratenpatroon gaat terug op de middeleeuwse situatie maar de meeste bebouwing dateert vooral uit de zestiende tot de twintigste eeuw. Opvallend zijn enkele woonhuizen uit de zestiende en zeventiende eeuw en drie stadshoeves. In en om de kern staan ook merkwaardige oude bomen en andere waardevolle vegetatie.

Ons bestuur maakte samen met het provinciebestuur voor het hele stadsgezicht een beheersplan. Dit beheersplan beschrijft de erfgoedelementen en kenmerken van het stadsgezicht en bevat bovendien een langetermijnvisie over hoe er met het erfgoed kan worden omgegaan. Door dit beheersplan kunnen eigenaars premies krijgen voor bepaalde werkzaamheden aan de buitenkant van sommige woningen.

Openingsuren & contact

Wonen & Werken - Omgeving

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina