Bestuurderspas voor diensten van individueel bezoldigd personenvervoer

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

 • De bestuurder bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid. Deze voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.
 • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de Centaurus 2020 databank niet lukt.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.

Bij te voegen documenten

Bij de aanvraag van een bestuurderspas zal u volgende documenten moeten opladen in de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid:

 • Een kopie van uw identiteitskaart
 • Een kopie van uw rijbewijs met geldige medische keuring
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is
 • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat:
       - een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of
         volwassenenonderwijs
       of
       - het resultaat van een taaltest
       of
       - een verklaring op erewoord dat u in het Nederlands bent grootgebracht + waar en
          wanneer u naar school ging + wat voor werk u sindsdien deed + hoe lang u al
          taxichauffeur bent.
 • Wanneer u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Kostprijs

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Regelgeving

 

Openingsuren & contact

Ondernemen

adres
Vissersstraat 2A8340 Damme
Tel.
050 28 87 49

Deel deze pagina