Landbouwraad

De Landbouwraad adviseert de stad over het stedelijke landbouwbeleid. Zij beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de landbouw in Damme.

De Landbouwraad kan op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging initiatieven ontplooien in het kader van haar informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking.

De samenstelling is vastgelegd in de statuten. Een afsprakennota met het stadsbestuur zorgt dat de Landbouwraad haar bevoegdheden kan uitoefenen in overeenstemming met haar statuten. De raad heeft daarnaast ook een huishoudelijk reglement waarin de praktische afspraken opgenomen zijn.

Samenstelling

De Landbouwraad bestaat uit inwoners van Damme die:

  • een landbouw-gerelateerde activiteit uitoefenen en die een uitgesproken interesse in het landbouwbeleid van de stad hebben
  • lid zijn van een organisatie die regelmatig landbouw-gerelateerde activiteiten in Damme organiseert.

Dit is de huidige samenstelling.

Vergaderingen

De raad komt minstens tweemaal per jaar samen. U kunt de data opvragen bij de voorzitter of bij de dienst landbouw.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van de Landbouwraad kunt u steeds contact opnemen met de voorzitter.

Statuten, afsprakennota en huishoudelijk reglement

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68

Deel deze pagina