Beheersorgaan Cultuurfabriek en Bibliotheek

Het Beheersorgaan van de Cultuurfabriek en de stedelijke openbare bibliotheek is een officieel adviesorgaan van de stad. Het Beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de Cultuurfabriek en de bibliotheek.

De Cultuurfabriek is een gemeenschapscentrum dat cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking bevordert. Er is bijzondere aandacht voor culturele diversiteit.

De stedelijke openbare bibliotheek is een voorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning.

Samenstelling

Het Beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van Stad Damme en vertegenwoordigers van gebruikers van zowel de Cultuurfabriek als de bibliotheek. Er kunnen ook deskundigen in de raad zetelen.

Dit is de huidige samenstelling.

Vergaderingen

Het Beheersorgaan komt minstens tweemaal per jaar samen. U kunt de data opvragen bij de dienst Beleven.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van het Beheersorgaan kunt u steeds contact opnemen met de dienst Beleven.

Statuten en huishoudelijk reglement

Openingsuren & contact

UiTbalie @ Cultuurfabriek

adres
Stationsstraat 228340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 28 84 55

Deel deze pagina