Wereldwerkgroep

De Wereldwerkgroep zorgt voor een voortdurende werking rond nationale en internationale solidariteit, duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit onder andere door:

  • de Dammenaren te informeren en te sensibiliseren
  • een thuisfront te vormen voor de Damse ontwikkelingshelpers
  • mee te werken aan de werking van de Wereldwinkel

De Wereldwerkgroep kan de stad adviseren in het kader van haar werking. Dit advies kan uit eigen beweging zijn of op niet dwingend verzoek.

Samenstelling

De Wereldwerkgroep staat open voor alle Dammenaars die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking en die de werking van de groep willen helpen versterken. Het lidmaatschap van de werkgroep is vrij en kan op elk ogenblik aangegaan of stopgezet worden.

Vergaderingen

U kunt de data opvragen bij de dienst Noord-Zuid van de stad.

Lid worden

Wanneer u lid wilt worden van de Wereldwerkgroep kunt u steeds contact opnemen met de dienst Noord-Zuid.

Statuten

Openingsuren & contact

Organisatiebeheersing, strategisch & juridisch beheer

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30

Deel deze pagina