Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

 

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

 

Hoe aanvragen

U kan hiervoor contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

 

Wat meebrengen

Breng uw identiteitskaart mee.

 

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Brouwerijstraat 48340 Sijsele (Damme)
Tel.
050 67 28 40

Deel deze pagina