Restafvalophaling met containers (DifTar) - tweewekelijkse

Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden. Het wordt huis aan huis opgehaald. 

Voor wie

Voor gezinnen en tweedeverblijven.

Voorwaarden

Het restafval moet in de officiële grijze container met chip worden aangeboden op de ophaaldagen.

  • Kijk voor meer informatie over de containers op de website damme.mijncontainer.be.
  • Zoek je de tweewekelijkse ophaaldagen? Download hier uw afvalkalender.

Kostprijs

Type container Gebruikskost per maand Aanbiedkost per lediging Gewichtskost per kilo
40 liter 80 cent 50 cent

25 cent per kilo

Uitzondering:

  • 15 cent voor de eerste 50 kilo per gezinslid
  • 15 cent voor bepaalde doelgroepen
140 liter 80 cent
240 liter 85 cent

Raadpleeg je saldo en het gewicht dat u al aanbood op damme.mijncontainer.be/login

Afhandeling

Klik hier

Regelgeving

Klik hier

Uitzonderingen

Volgende doelgroepen kunnen gebruik maken van vrijstelling van het tarief per ophaalbeurt en kunnen het afval van hun gezin het hele jaar door aanbieden aan 15 cent per kilo. 

  1. chronisch incontinente personen
  2. stomapatiënten
  3. thuisdialyse patiënten

Deze begunstigden bezorgen zo spoedig mogelijk een verklaring van een arts aan de stedelijke milieudienst.

  • Afgeven aan het onthaal Sociaal Huis of het administratief centrum
  • Per brief naar Stad Damme (Milieudienst /vertrouwelijk) Vissersstraat 2A, 8340 Damme

Zorg dat uw adres op het attest staat vermeld.
Attesten vanaf 1 september 2023 gelden tot eind 2024.
Bezorg anders tegen eind januari 2024 een attest voor het jaar 2024. 

Meer info

Meer info op https://damme.mijncontainer.be

Openingsuren & contact

Mijn Container

Tel.
0800 21 901

Deel deze pagina