Circussen

Circussen die in Damme voorstellingen willen geven, moeten vooraf een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts
 • een afschrift van de combinatiepolis
 • een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een technische beschrijving van de installaties (dierenverblijven, tent, ...)
 • een beschrijving van de voorstelling
 • het schema van de tournee
 • de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon.

Voorstellingen kunnen alleen plaatsvinden op het Lindeplein in Sijsele.

Bijkomend zijn volgende voorwaarden van toepassing:

 • de tent moet kunnen geplaatst worden op een maximum grondoppervlakte van 24 meter diameter
 • er mag geen gebruik gemaakt worden van hechtingen in de stenen
 • er wordt een waarborg gevraagd van 250 euro. Deze waarborg dient voor het eventueel herstel van aangebrachte schade en voor de dekking van kosten voor opruiming van achtergelaten reclameborden en/of afval.
 • wanneer de voorstelling niet kan plaatsvinden, moet men het stadsbestuur verwittigen.

Openingsuren & contact

Beleven - evenementen

Tel.
050 28 87 30

Deel deze pagina