Machtiging voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Wie een permanente toelating wil voor onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop, kan online een machtiging aanvragen bij de waterloopbeheerder.

Voorwaarden

 • Wie water onttrekt, moet zich houden aan de principes van duurzaamheid en rationeel gebruik. U moet de best beschikbare technieken toepassen voor het onttrekken van het water en bij het gebruik van het water.
 • Bij onttrekking van water moet u een verzegelde debietmeter voorzien, dat het totale volume onttrokken water vastlegt.

Hoe aanvragen

 • U kunt de machtigingsvraag indienen via het e-loket Wateronttrekking.
 • Op een kaart kunt u aanduiden waar u water zal onttrekken.
 • Verder moet u volgende gegevens invullen:
  • Hoeveelheid water die u zal onttrekken
  • Informatie over de wijze van onttrekking pomp (type, serienummer, …) of de constructie voor gravitare onttrekking (zonder gebruik te maken van de pomp) en debietmeter
  • Toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden (land- en tuinbouw, …)

Kostprijs

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Deze heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt. U doet aangifte van de onttrokken hoeveelheden voor 15 maart van het daaropvolgende jaar bij de VMM.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering onbevaarbare waterlopen. Momenteel is het gebruik van dit e-loket niet verplicht. De verwachting is dat dit verplicht wordt vanaf 1 januari 2022, samen met de verplichting tot een debietmetingssysteem.

Uitzonderingen

De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen. U kunt de kaart met onttrekkingsverboden raadplegen in het e-loket voor de actuele info.

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66

Deel deze pagina