Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, kan dit online melden aan de waterloopbeheerder.

Voorwaarden

 • Wie water onttrekt, moet zich houden aan de principes van duurzaamheid en rationeel gebruik.
 • U moet de best beschikbare technieken toepassen voor het onttrekken van het water en bij het gebruik van het water.

Hoe aanvragen

 • U kunt de melding indienen via het e-loket Wateronttrekking.
 • Op een kaart kunt u aanduiden waar u water zult onttrekken.
 • U moet volgende gegevens invullen:
  • hoeveelheid water die u zult onttrekken
  • informatie over de pomp (type, serienummer, …) en debietmeter of de waterton
  • toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden (land- en tuinbouw, …).
 • Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder uw melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt u een onttrekkingsticket.
 • Zodra u het onttrekkingsticket (via e-mail) ontvangt, kunt u starten met de onttrekking.
 • Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand.
 • Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

Kostprijs

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering Onbevaarbare waterlopen. Momenteel is deze melding niet verplicht. De verwachting is dat deze melding verplicht wordt vanaf 1 januari 2022, samen met de verplichting tot een debietmetingssysteem.

Uitzonderingen

Voor volgende onttrekkingen moet u geen melding doen:

 1. weidepompen om dieren te drenken
 2. vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
 3. vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³
 4. zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Hebt u een machtiging voor een vaste installatie die zorgt voor de wateronttrekking? Dan is een melding niet nodig.

De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen. U kunt de kaart met onttrekkingsverboden raadplegen op het e-loket voor de actuele info.

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66

Deel deze pagina